PROF. DR. SÜLEYMAN ULUDAĞ | Nisan | 2015 | HAKKIMIZDA | Okunma: 1214
MÜ'MİNLERİN SÖZ İLE İMTİHANI: KILLET-İ KELAM

Konuşmak ve söz söylemek insanın en temel ve be¬lirgin niteliği olduğundan genellikle, “insan hay¬van-ı natık” (konuşan, düşünen canlı) şeklinde tarif edilir. Nutk kelimesiyle akla, natık kelimesiyle akile işaret edilir. Sözle fikir arasında sıkı bir bağ mevcuttur. İnsanlar ge¬nellikle fikir ve kanaatlarını ses ve söz aracalığıyla ifade ettik¬lerinden ifade hürriyeti düşünce hürriyeti anlamına gelir.

Din bakımından da söz önemlidir. Her şeyden evvel kelam Allah Tealanın sıfatı, bütün kutsal kitaplar da O’nun sözü-dür. (Kavl-kelam) Kur’an, kelam-ı kadimdir, Allah’ın sözüdür. “Sözü Allah’ın sözünden daha doğru olan kim var?” (Nisa, 122) Sözlerin en doğrusu da en güzeli de O’nun sözüdür.

Allah Resulü’nün hakiki varisleri olan faziletli ve dindar alim¬lerin, evliyanın, sıddıkların, ariflerin, hakîmlerin takva sahibi salih mü’minlerin sözleri de genellikle doğrudur, güzeldir, faydalıdır.

Nasihat, vaaz, tezkir, inzar, ikaz, tavsiye, hakka davet, iyi ola¬nı emir, kötü olanı men ve benzeri sözlerin gereken yerlerde ve zamanlarda uygun şekilde söylenmesi dinimizin emridir. Hak hukuk çiğnenirken susan dilsiz şeytandır. En iyi söz za¬lim hükümdarın yanında adaletten bahsetmektir. (Ebu Da¬vud, Melahim, 17; Tirmizi, Fiten, 13) Konuşmak ve söz söylemek iyidir, hoştur; tabiidir, faydalıdır, insan olmanın gereğidir ama bunun da bir miktarı, ölçüsü, zemini, zamanı ve ifade tarzı ve üslup şekli vardır. Yalan, iftira, gıybet, koğuculuk, kandırma, aldatma ve yanıltma amaçlı laflar haram olduğu gibi malayani denilen faydasız, lüzumsuz ve fuzuli lakırdılar, dedikodular ve gevezelikler mekruhtur hatta bazı hallerde günahtır, vebaldir. Bu tür laf¬ların dini ve manevi bakımdan sorumluluğu vardır. Tabiidir ki söylenmesi mübah, konuşulması helal sözler de mevcuttur. Mü’minlerin bütün fillerine uygulanan ve ahkam-ı şer’iyye denilen dinimizin beş hükmü (farz-mendub-mübah-mek¬ruh- haram) sözlere de uygulanır.

(Yazının tamamı İlim ve İrfan dergisi Nisan (2015) sayısında.)

Muhterem Müslümanlar; rivayet edildiğine göre Hazret-i Peygamber günün birinde ashabıyla birlikte oturuyorken onlara sorar:...

İnsanoğlu güvenlik içinde yaşamak ister. Bu çok temel ve zaruri bir ihtiyaçtır....

İlim ve irfan dergisinin 97. sayısı zulüm dosyasıyla çıktı. Dergi bu sayıyla birlikte 9. yılına girdi....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016