PROF. DR. KADİR ÖZKÖSE | Aralık | 2020 | KÖŞELER
Tasavvufun hedefi Hakk’a vuslattır. İlahi vuslatı gerçekleştirmenin yolu ise marifetullah ve muhabbettullahtır. İlm-i batın ve ilm-i ledün olarak tasavvuf, keşif ve ilhama mazhar olmamıza yol açar. Tahakkuk boyutuyla tasavvuf, deruni, hikemi, manevi ve ulvi hedefleri gerçekleştirmeyi sağlar.
Tahakkuk boyutunun gerçekleşmesi tahalluk sürecinin kemale ermesine bağlıdır. Tahalluk boyutuyla tasavvuf, baştan aşağı edeptir ve İslam’ın ihsan boyutudur. Söz ve sohbetin, hal ve tavrın, amel ve davranışların, kulluk ve secdenin, hayır ve infakın, dostluk ve kardeşliğin, emek ve mesleğin en güzel şekilde gerçekleştirmesini sağlama çabasıdır. İhsan makamının kemali ve İslami edebin gözetilmesi ise; nefsin tezkiye edilmesine, kalp tasfiyesinin gerçekleşmesine, güzel ahlakın huy edinilmesine, zühd ve fakr duygusuna bağlıdır. Tasavvuf; bir yeniden doğuş sanatı, kişinin doğallığını yeniden kazanma süreci, tekdüzeliği aşma yolu, diriltici vizyon aracı, kesreti fark etme ve vahdeti hissetme mesleği, hayata, kozmik yasalara ve gerçek fıtrata sadakati, kültürel benden kurtuluş ve kozmik bene varış çabasıdır.

(Yazının tamamı derginin 100. sayısında.)

Yüce Allah, -taat ve ibadet etmek suretiyle imar etsin diye- insanoğlunu yeryüzüne halife kılmıştır....

Eylül 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan dergimiz İlim ve İrfan’ın yüzüncü sayısıyla...

İlim ve İrfan dergisinin 100. sayısı özel sayı olarak tasavvuf dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016