PROF. DR. ALİ AKPINAR | Aralık | 2020 | KÖŞELER
Tasavvuf, kal değil hal ilmidir. Yani söylemden ziyade eylemdir. Ne var ki söz olmadan eylem olmaz. Onun için önce söz vardı. Yüce Yaratıcı’nın da bir sıfatı kelamdır. Onun için söz, hak kelam olup söylenmeli ancak söylenenler sözde kalmamalı, eyleme dönüşmelidir. Tasavvuf, temelleri söylem olarak Kur’an ve sünnete, eylem olarak da Asr-ı saadete dayanan bir hayat tarzıdır. Şöyle ki, tasavvuf marifetullah bilinciyle yani yüce Allah’ı doğru bir şekilde tanımakla başlar, O’nun ölçüleri doğrultusunda, O’nu görüyormuşçasına -ihsan- Müslümanca bir hayatı yaşamakla devam eder. Marifetullah, muhabbetullah, mehafetullah sufinin hayat çizgisidir. Yüce Allah bilinciyle, O’nun sevgisiyle, O’ndan sakınarak, O’nun rızasını kazanma yolunda hayatı yaşamaktır. Bizim Peygamberimiz, Rabbini en iyi tanıyıp O’ndan sakınan bir müttaki, günlük her yaptığını ibadete dönüştürmüş bir abid, maddi imkanlar kapısına geldiği halde mütevazı bir hayat yaşamayı tercih etmiş bir zahit peygamberdir. Onun için dine giriş parolası olan kelime-i şehadette Muhammed Aleyhisselamın önce Allah’ın kulu olduğu vurgulanır, ardından da O’nun Resulü olduğu ilan edilir.
Bir anlayışa göre tasavvuf, safa ve vefa kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşmuş bir kelime olup Ashab-ı suffenin hayat tarzını yol edinmenin adıdır. Kısaca tasavvuf, saf ve samimi bir şekilde yüce Yaratıcı’ya teslim olup O’na ve O’nun kullarına karşı vefalı olmaktır. Tasavvuf, Allah’ın ahlakıyla ahlaklanmak, Allah rızasını şiar edinerek her söz ve hareketinde hasbi olmaktır. Kitap ve sünnete bağlılık, yüce Allah’ın haklarıyla mahlukatın haklarına riayet etme, ihlas, manevi derinlik, kalp temizliği, nefs tezkiyesi, güzel ahlak, kanaatkarlık, tevazu, sabır, dünyevileşmenin ağına düşmemek tasavvufun olmazsa olmazlarıdır.

(Yazının devamı derginin 100. sayısında.)

Yüce Allah, -taat ve ibadet etmek suretiyle imar etsin diye- insanoğlunu yeryüzüne halife kılmıştır....

Eylül 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan dergimiz İlim ve İrfan’ın yüzüncü sayısıyla...

İlim ve İrfan dergisinin 100. sayısı özel sayı olarak tasavvuf dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016