Yüce Allah, -taat ve ibadet etmek suretiyle imar etsin diye- insanoğlunu yeryüzüne halife kılmıştır.
Kuşkusuz, nefsinin ıslahına önem verip önceleyen ve onu arındırıp her türlü kötülükten uzaklaştıran kimseler taat ve ibadetin değerini bilir. Nitekim yüce Allah Kuran-ı Kerim’de nefsini tezkiye edenleri övmüş, onu ihmal edip kötülüklere gömenleri de yermiştir: “Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir.” (Şems, 9)
Nefsini temizlemek suretiyle günahlardan uzaklaştıran, maddi-manevi kusurlardan arındırıp Allah’a itaat etmek, salih amel işlemek ve yararlı ilimler tahsil etmek suretiyle onu yükselten kimseler kurtuluşu elde etmiştir. “Onu kötülüklere gömen de ziyan etmiştir.” (Şems, 10) Nefsini ihmal edip onu her türlü rezalet ve günaha bulaştırarak ayıplarla kirletip saptıran kimseler de zarar etmişlerdir. Kuşkusuz ki selef-i salihin/ geçmiş büyüklerimiz bu işe çok büyük önem vermişlerdir. Çünkü onlar biliyorlardı ki nefsi tezkiye edip arındırmak; -iman ve İslam‘dan sonra- dinimizin üçüncü önemli makamı olan ihsan makamıdır. Hazret- i Peygambere ihsanın ne olduğu sorulduğunda, “İhsan, Rabbini görüyormuşçasına O’na ibadet etmendir; sen O’nu görmesen de O seni görür.” (Buhari, İman, 37) şeklinde cevap vermiştir.
Aziz kardeşlerim, İslam’ın ruhuna uygun olan gerçek tasavvuf, insanın elinden tutup seyr-ü sülûk yoluyla onu dinin özü ve ruhu olan ihsan makamına yükseltir. İslam’a hizmetkar olan Nakşibendiye-Hazneviye tarikatının temel hedefi ve ana gayesi de nefsi ıslah etmek ve bu yolla İlahi sevgiyi elde etmektir.

(Yazının tamamı derginin 100. sayısında.)

Yüce Allah, -taat ve ibadet etmek suretiyle imar etsin diye- insanoğlunu yeryüzüne halife kılmıştır....

Eylül 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan dergimiz İlim ve İrfan’ın yüzüncü sayısıyla...

İlim ve İrfan dergisinin 100. sayısı özel sayı olarak tasavvuf dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016