Zat-ı Barisi dışında her şey fani olan, saltanatı dışında her şey son bulan yüce Allah’a hamdolsun. Kendisinden sonra hiç bir peygamber gelmeyecek olan Efendimize, bütün al ve ashabına salat ve selam olsun.
Kuşkusuz pek çok insan nezdinde ölüm sıradan bir şey haline geldi ancak yüce Allah’ın musibet olarak nitelediği bu musibetten ders almamak en büyük musibettir. Şu bir gerçek ki, insan nereye saklanırsa saklansın hangi yöne kaçarsa kaçsın ve ömrü ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün hayatı son bulacak ve ölümden kurtulması mümkün olmayacaktır. Nitekim şair diyor ki: “Her insanoğlu, sağlıklı ömrü ne kadar uzasa da/ Elbet bir gün teneşire bindirilecektir.”
Bundan daha önemlisi aziz kardeşlerim, her an ölebiliriz, şeklindeki gerçek bilincin bizde yerleşmesi için ölüm musibetinden gerekli öğüt ve dersi almamız gerekir. Ölümden ders almamızın göstergesi yüce Allah ile aramızı düzeltmek yani O’nun (cc) taat ve ibadetine yönelmek, yasaklarından kaçınmak ve uzaklaşmaktır.
Adamın birisi Ömer bin Abdülaziz Efendimizden bir talepte bulunur, der ki: “Ey mü’minlerin emiri, bana -ders alacağım-bir örgütte bulun.” Bunun üzerine Ömer bin Abdülaziz adama sorar: “Baban yaşıyor mu yoksa vefat mı etmiş?” Adam: “Ey mü’minlerin emiri, benim babam vefat etti.” karşılığını verir. Bu kez Ömer bin Abdülaziz adama şöyle der: “Sen babanın ölümünden ders almamışsan, ben sana daha ne öğütte bulunayım!”
Aziz kardeşlerim, babam Şeyh Hazretlerinden duydum, buyurdu ki: “Kuşkusuz ölüm musibeti büyük bir musibettir, acı vericidir. Çünkü ölüm; kardeşi kardeşten, dostu dosttan, babayı evlattan ayırır. Bir daha bir araya gelmenin yegane yolu ise yüce Allah’ın kıyamet gününde merhametiyle bizleri bir araya getirmesidir.” Yüce Allah’a yalvarıyor ve niyaz ediyorum ki bizleri Hazret-i Muhammed’in sancağı altında sadatımızla birlikte cennette bir araya getirsin.

(Yazının devamı dergini Ekim, 2020 sayısında.)

Zat-ı Barisi dışında her şey fani olan, saltanatı dışında her şey son bulan yüce Allah’a hamdolsun....

İnsanoğlu tarih boyunca kendi özünün, anlamının arayışı peşinde koşmuştur. Ne olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gittiğini daima sorgulamış...

İlim ve İrfan dergisinin Ekim, 2020 sayısı (sayı: 98) tedbir ve takdir dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016