SAMİ BAYRAKCI | Eylül | 2020 | HAKKIMIZDA
İslam’a ve Müslümanlara yüzlerce yıl ev sahipliği yapan Endülüs ve Mağrip coğrafyasında büyük alimler, ihtişamlı siyaset adamları, ilim ve irfan ehli nice hakimler yetişmiştir. Söz konusu coğrafya, ev sahipliği yaptığı sufiler açısından da velud bir coğrafyadır.
İbn Arabi (ks) başta olmak üzere Endülüs bölgesinde yetişen yüzlerce sufi, asırlardır İslam ilim, kültür, tasavvuf havzasına yön veren isimlerdir. Bölgede yaşayan sufilerden biri de İbn Arabi’nin de mürşidi olan Şeyh Ebu Medyen Mağribi’dir. (v. 1198) Henüz çocuk yaşlarda babasını kaybettiği için ailesinin maişetini temin etmek derdine düşen fakat içindeki ilim ve hikmet sevdasına mani olamayıp yollara düşen Ebu Medyen, Endülüs’ten Fas şehrine gelmiş, Karaviyyun Camii’ndeki ders halkalarına katılmıştır. Temel dini bilgileri tedris etmesinin ardından ileri düzeyde İslami ilimlerin öğretildiği fıkıh, hadis halkalarına devam etmiş ancak gönlündeki ilim aşkını buralarda bir türlü tatmin edememiştir.


(Yazının tamamı derginin EYLÜL, 2020 sayısında.)

Zat-ı Barisi dışında her şey fani olan, saltanatı dışında her şey son bulan yüce Allah’a hamdolsun....

İnsanoğlu tarih boyunca kendi özünün, anlamının arayışı peşinde koşmuştur. Ne olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gittiğini daima sorgulamış...

İlim ve İrfan dergisinin Ekim, 2020 sayısı (sayı: 98) tedbir ve takdir dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016