DR. İBRAHİM TOZLU | Temmuz | 2020 | KÖŞELER
İslam’a girişi fetih, hicret yolculuğu nusret (yardım), halifeliği rahmet olan, Adil Ömer namıyla âleme adalet ve nizam getiren, Hak ile batılı birbirinden ayırt edebildiği için Resulullahın (sas) Faruk sıfatını layık gördüğü, vahiy katibi, sahabenin ilk defa Emirü’l-mü’minin sıfatıyla kendisine hitap ettiği, dinde fakih, sünnette alim büyük sahabi Hazret-i Ömer (ra).
Uzun boyluydu. Sesi gürdü. Heybetliydi. Konuşması ikna ediciydi. Okuma yazma bilirdi. Şiire düşkündü. Nesep ilminde Mekke’nin en önde gelenlerindendi. Dedeleri Ka‘b bin Lüey’de Hazret-i Peygamberin nesebiyle soyu birleşiyordu. İyi silah kullanır, ata iyi binerdi. Pehlivan bir yapısı vardı. Mekkeliler onu elçilik işlerine bakmakla görevlendirmişlerdi. Savaş, ticaret ve dış ilişkilerde karşı tarafa gönderilen bu elçiydi (sefir); hadiselerin seyrinde tutum ve davranışlarıyla etkiliydi. Bu nedenle Kureyşliler; Suriye, Irak ve Mısır’a ticaret için de gitseler mutlaka yanlarında Hazret-i Ömer’in olmasını arzu ederlerdi. Fil vak’ası olarak bilinen meşhur hadiseden 13 yıl sonra Mekke’de dünyaya geldi. Resulullahın (sas) doğumu bu olaydan yaklaşık iki ay sonra olduğuna göre Efendimizle, Hazret-i Ömer arasında on üç yaş fark bulunmaktaydı.

(Yazının tamamı derginin Temmuz, 2020 sayısında.)

Yüce Allah, -taat ve ibadet etmek suretiyle imar etsin diye- insanoğlunu yeryüzüne halife kılmıştır....

Eylül 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan dergimiz İlim ve İrfan’ın yüzüncü sayısıyla...

İlim ve İrfan dergisinin 100. sayısı özel sayı olarak tasavvuf dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016