Ben fakir bir kul olarak, Şeyh Hazretlerinin adap ve ilkelerine olan olağanüstü ilgiyi ve Müslümanların, Şeyh Hazretlerinin tarikatına olan teveccühünü gördükçe yüce Allah’a sonsuz hamd ve şükür ediyorum. Yüce Mevla’ya hadsiz şükürler olsun ki bizlere Haznevi şeyhinin tarikatını nasip etmiştir. Bu ilke ve prensipler, Hazret-i Peygamberin şeriatına tıpatıp uygun ve muvafıktır.
Ayrıca bu tarikat sayesinde insan, nasıl gerçek Müslüman olacağını öğrenir ve bu ilkelerle de güzel bir ahlakla ahlaklanmayı elde eder ve kötü ahlaktan uzaklaşır. Güzel ahlak ise insanın sahip olabileceği en değerli varlıktır. İnsan, güzel ahlakın faydasını hem dünyada görür hem ahirette. Çünkü güzel ahlak nebi, resul ve sıddıkların özelliğidir. Nitekim, yüce Allah sevgili Peygamberimizi tarif ve tavsif ederken O’nu (sas) güzel ahlak sahibi olmakla nitelendirir ve buyurur ki: “Sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.” (Kalem, 4) Hazret-i Peygamber de buyurmuş ki, “Bana sevimli olanınız ve ahirette bana en yakın bulunanınız, ahlakı en güzel olanınızdır; en sevimsiz olanınız ve kıyamette benden en uzak olanınız ise ahlakı kötü olanınızdır.” (Tirmizi, 2018)

(Yazının tamamı derginin Temmuz,2020 sayısında.)

Zat-ı Barisi dışında her şey fani olan, saltanatı dışında her şey son bulan yüce Allah’a hamdolsun....

İnsanoğlu tarih boyunca kendi özünün, anlamının arayışı peşinde koşmuştur. Ne olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gittiğini daima sorgulamış...

İlim ve İrfan dergisinin Ekim, 2020 sayısı (sayı: 98) tedbir ve takdir dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016