DR. İBRAHİM TOZLU | Haziran | 2020 | KÖŞELER
Tüm servetini Allah yolunda harcayıp eski elbiseler giydiği için Zü’l-hilal; çok şefkatli ve merhametli olduğu için Evvah; Miraç başta olmak üzere İslam’da gaybla ilgili bütün haberleri hiç tereddütsüz kabul ettiği için Sıddık diye anılan beyaz yüzlü, zayıf, doğan burunlu, sakallarını kına ve çivit otuyla boyayan, gözü yaşlı, gönlü hüzünlü, ses tonu son derece tatlı, kendisiyle her insanın dost olmak istediği asil ruhlu bir insan Hazret-i Ebubekir. Hazret-i Hatice’den (r.anha) sonra ilk mü’min, aşere-i mübeşşerenin başı, ilk halife, ikinin ikincisi, Sevgili’nin (sas) ifadesiyle, “Bu ümmetin en hayırlısı.” Fil vak’asından üç yıl sonra Mekke’de doğdu. Babası Ebu Kuhafe, annesi Ümmü’l-Hayr, kabilesi ise Teym oğulları. Abdü’l-Kabe/Kabe’nin kulu adıyla tanınmış ancak Resul-i Ekrem ona Abdullah ismini vermiş. Kabe’ye adanmış, ahlakı güzel, soyu tertemiz, azat edilmiş manasında sıfatı Atik. Soyu dedelerinden Mürre bin Kab’da Resulullahın nesebiyle birleşiyor. Kureyşlilerin nesep ilminde bilgisine en çok güvendiği kişi Hazret-i Ebubekir (ra).
Peygamberimizin yirmi yaşında yer aldığı Hılfu’lfudul, faziletli kişilerin yemini anlamına gelir. Teym oğulları bu adli kuruluşun ev sahibi ve tabii üyesidir. Kuruluşun gayesi gerek yerelden gerekse dışarıdan gelip mağdur edilen ticaret ehli halkın Mekke’deki haksızlığını ortadan kaldırmaktır. Hazret-i Ebubekir, bu heyette Cahiliye döneminde kan diyeti -eşnak- ile mallardan doğan zarar ve ziyanın -hamale- görüşülüp karara bağlanmasından sorumludur. Efendimizden iki yaş küçük olduğu dikkate alınırsa Hazret-i Ebubekir, burada görevlendirildiğinde henüz on sekizindedir.

(Yazının tamamı derginin Haziran sayısında.)

Ben fakir bir kul olarak, Şeyh Hazretlerinin adap ve ilkelerine...

Önce şu temel ilkeyi koyalım: Allah Teala niyetlere bakar ama insanlara da eylemlerimiz dokunur....

İlim ve İrfan dergisinin Temmuz, 2020 sayısı (sayı: 95) "Kalbin ameli olarak niyet" dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016