KUTBEDDİN AKYÜZ | Mayıs | 2020 | KÖŞELER
Allah Teala tarafından, insanlık âleminin belki de tarihte benzerine rastlamadığı bir salgın ile tedib edildiği bir zaman diliminde, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayını idrak ediyoruz. Bu Ramazan’ın diğer Ramazanlardan çok farklı olduğu izahtan varestedir. Zira âlem-i İslam, diğer Ramazanlarda içerisinde bulduğu birçok manevi güzellikten bu sefer mahrum kalmıştır. Müslümanlar bu Ramazan’da diğer Ramazanlarda olduğu gibi büyük bir heyecanla camilere koşup teravih namazlarını kılamayacak, birbirlerini iftara davet edip Ramazan’ın feyzini beraberce soluyamayacaklardır.
Müslümanların, “Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir.” (Şura 30) ve “İnsanların kendi işledikleri kötülükler sebebiyle karada ve denizde bozulma ortaya çıkmıştır.” (Rum, 41) İlahi fermanından hareketle bu hadise ve bu hadisenin neticesi olan Ramazan ayında camiden, cemaatten, teravihten ve nice güzel hasletten uzaklaşmış olmalarının sebepleri üzerinde düşünmeleri, tefekküre dalmaları icap edecektir. Çünkü mü’min hiçbir ayrıntıyı es geçme şansına sahip değildir. Zira onu, dünyada olup biten her olay yakından ilgilendirmektedir. Bunun sebebi ise, onun Allah’ın yeryüzündeki halifesi olmasıdır. Mü’min halifelik misyonunu üstlenmiş olduğu için, yeryüzünde çıkan problemlerin karşısında niçin ve neden gibi sorularını kendisine sorma durumundadır.

(Yazının tamamı derginin MAYIS, 2020 sayısında, sayı: 93)

Ben fakir bir kul olarak, Şeyh Hazretlerinin adap ve ilkelerine...

Önce şu temel ilkeyi koyalım: Allah Teala niyetlere bakar ama insanlara da eylemlerimiz dokunur....

İlim ve İrfan dergisinin Temmuz, 2020 sayısı (sayı: 95) "Kalbin ameli olarak niyet" dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016