Nakşibendiye tarikatının kurucusu, büyük mutasavvıf. Asıl adı Hace Muhammed bin Muhammed el- Buhari’dir. Meşhur lakabı Bahaeddin, isminin önüne geçmiştir. Muhammed Bahaeddin, Hicri 718 (M. 1318) yılında ilim ve tasavvuf beşiği Buhara’nın yakınlarında bulunan ve daha sonra kendisinden dolayı Kasrıarifan adını alacak olan, Kasrıhindüvan’da dünyaya gelmiştir.
Ailesinin Peygamber Efendimizin soyundan geldiğine ve dedeleri arasında Cafer-i Sadık Hazretlerinin de bulunduğuna dair rivayetler bulunmaktadır ancak ağırlıklı görüş bu rivayetlerin zayıflığı yönündedir.
Üç günlük bebekken döneminin önde gelen sufilerinden Baba Muhammed Semmasi tarafından manevi evlat kabul edilmiş ve Baba Muhammed Hazretleri, yanında bulunan müridi Seyyid Emir Külal’ı onun terbiyesiyle görevlendirmiştir. Bu tarihten sonra; evlilik çağında kendisi için uygun görülen gelin adayı konusunda fikrini almak üzere ziyaretine gittiği Şeyh Muhammed Semmasi’yle, bir daha karşılaşmadığı rivayet edilmektedir.
Uzun yıllar büyük mutasavvıf Emir Külal Hazretlerinin yanında kalan Muhammed Bahaeddin, burada birçok manevi haller yaşamış, tasavvufi anlamda çok yüksek makamlara ulaşmıştır.

(Yazının tamamı derginin MAYIS, 2020 sayısında, sayı: 93)

Ben fakir bir kul olarak, Şeyh Hazretlerinin adap ve ilkelerine...

Önce şu temel ilkeyi koyalım: Allah Teala niyetlere bakar ama insanlara da eylemlerimiz dokunur....

İlim ve İrfan dergisinin Temmuz, 2020 sayısı (sayı: 95) "Kalbin ameli olarak niyet" dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016