DOÇ. DR. İBRAHİM BAZ | Mart | 2020 | KÖŞELER
Kudüs, yeryüzündeki tevhid mücadelesinin tarihi ve sembolüdür. Kelime manası itibarıyla temiz, bereketli ve mukaddes demektir. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dini açısından birçok ortak değer taşımaktadır. Yahudiler için Yeruşalem, Hristiyanlar için Jeruselam, Müslümanlar için Kuds-i Şerif yani barış ve esenlik yurdudur. Tarih itibariyle MÖ 5000 yılından öncesine kadar geçmişi olan Kudüs, sanki peygamberler tarihinin özeti ve mücessem halidir. Birçok peygamberin ortak mirasıdır. Ayrım yapmaksızın bütün peygamberlerin Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna iman eden Müslümanlar Kudüs’ü, Hazret-i Adem’den Hazret-i Muhammed’e (sas) kadar devam eden tevhid davasının sancağı olarak görür ve bizim Kudüs olarak kabul ederler.
Kudüs, tevhid yolcularının eman ve emanetindedir. Çünkü Kudüs, Hazret-i İbrahim’in Harran’dan hicret ettiği ve el-Halil bölgesine yerleştiği kutsal mekanın adıdır. Hazret-i İbrahim gibi, onun neslinden gelen Hazret-i İshak, Hazret-i Yakup, Hazret-i Yusuf ve eşi Sare’nin mezarının bulunduğu şehirdir.
Hazret-i Lut’un gençlik yılları Kudüs’te geçmiştir. Hazret-i Musa ve Hazret-i Harun İsrailoğullarıyla Mısır’dan çıkıp Kızıldeniz’i geçtiklerinde Allah onlara kurtuluş ve selam diyarı olarak Kudüs’e gitmelerini işaret etmiştir. Hazret-i Musa bu şehirde vefat etmiştir ve mezarı bu şehirdedir. Hazret-i Zekeriya ve Hazret-i Yahya’nın acımasızca katledilmeleri, bu şehrin hafızasında önemli bir yer tutmaktadır. Hasılı Kudüs denilen 144 dönümlük alan, onlarca dini eserin ve peygamber kabrinin bulunduğu, yüzlerce alimin ve arifin kalbinin attığı ve mezarında yattığı, adı gibi kutsal bir şehirdir.
Hazret-i Meryem, bu şehirde yaşamış ve İlahi gıdalarla bu şehirde beslenmiştir. Hazret-i İsa babasız olarak mucizevi şekilde bu şehirde doğmuştur. Onun doğduğu mekan, daha sonra Doğuş kilisesi haline getirilmiş ve bu kilise Rum, Ortodoks, Katolik, Ermeni, Gregoryan kiliseleri arasında paylaşılmıştır.
Dinlerin ve medeniyetlerin kavşağında olması itibarıyla Kudüs’te çok farklı din, ırk, mezhep ve etnik kökenden insan yaşamıştır. Müslümanlardan başka, Yahudi, Hristiyan, Arap, Türk, Süryani, Yakubi, Ermeni, Rum, Melkiti, Frenk, Gürcü, Maruni, Kıpti, Habeşi, Keldani, Ortodoks, Katolik, Ermeni, Gregoryan bunlardan bazılarıdır.

(Yazının tamamı derginin 91. sayısında.)

Ben fakir bir kul olarak, Şeyh Hazretlerinin adap ve ilkelerine...

Önce şu temel ilkeyi koyalım: Allah Teala niyetlere bakar ama insanlara da eylemlerimiz dokunur....

İlim ve İrfan dergisinin Temmuz, 2020 sayısı (sayı: 95) "Kalbin ameli olarak niyet" dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016