Kardeşlerim, babam Şeyh Hazretleri genel olarak bütün insanlara ve özelde siz değerli alimlere şöyle sesleniyordu: “Sizler Şeyh Hazretlerinin çocuklarısınız çünkü Şeyh’in çocuğu sadece onun neslinden olan kimse değildir. Tam aksine onun tarikatına intisap eden, adabıyla amel edip yolu takip eden kimse onun çocuğudur. Hatta daha ötesi -adap ve ilkelerine bağlı olmak şartıyla- manevi evlat, soy evladından daha önceliklidir, soy evladından şeyhine daha yakın sayılır. Aziz kardeşlerim, Şeyh’in tarikatı Allah’ın rızasını elde etme çabasıdır. Öyleyse her birimiz bu adap ve ilkeleri korumak ve insanlar arasında yaymakla mükellefiz, herkes kendi konumuna, vazifesine ve durumuna göre bir sorumluluk ve mesuliyet taşır, herhangi bir taksiratta bulunmanın özrü olamaz.
Aziz kardeşlerim bu noktada başarılı olabilmek için birkaç noktaya dikkat etmek lazımdır: Birincisi; her şeyden evvel bu dine, bu ilke ve adaba karşı bir sevgimizin olması gerekir. Buna göre dinimizin gereğini yapmak, bu ilke ve adabı şevkle aşkla neşretmek/yaymak vazifelerimizin başında gelir. Unutulmamalıdır ki sevgiden yoksun olarak yapılan herhangi bir iş, yapana bir fayda sağlamaz. Öyleki binbir türlü sıkıntıya katlanarak da olsa yaptığımız iş eğer istemeyerek ve sevgisiz olursa bize herhangi bir fayda vermeyeceği gibi kısa sürede bıkkınlık da meydana getirir. Daha sonra günler ve aylar geçtikçe bu yapılan iş terk edilir. Bu yüzden diyoruz ki Şeyh Hazretlerinin yolu ve tarikatı sevgi yoludur. Şu kesin olarak bilinmelidir ki ulaştıkları makamlara ulaşanlar sevgi ile ulaşmışlar, herhangi bir başarısızlığa maruz kalanlar da sevgiden mahrum kaldıkları için başarısız olmuşlardır.

(Yazının tamamı derginin 91. sayısında.)

Ben fakir bir kul olarak, Şeyh Hazretlerinin adap ve ilkelerine...

Önce şu temel ilkeyi koyalım: Allah Teala niyetlere bakar ama insanlara da eylemlerimiz dokunur....

İlim ve İrfan dergisinin Temmuz, 2020 sayısı (sayı: 95) "Kalbin ameli olarak niyet" dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016