PROF. DR. SÜLEYMAN ULUDAĞ | Şubat | 2020 | KÖŞELER
Usul-i selase denilen İslam’daki temel esaslardan ve inançlardan biri ahirete imandır; Allah Tealaya, O’nun (cc) resullerine -nübüvvete-, ahirete iman. Ahirete iman, Amentü’deki esaslardan biridir. Bir kimsenin mü’min ve Müslüman olabilmesi için söz konusu üç temel esasa şeksiz şüphesiz ve tereddütsüz inanması şarttır.
Hak Teala bir ayette, “Siz ölü idiniz sizi dirilttik. Sonra sizi öldürecek, sonra sizi tekrar diriltecek ve sonunda O’na döndürüleceksiniz.” (Bakara, 28) buyurmaktadır. Şu halde bir beşerin varlığının dört dönemi vardır. Maddi âleme ve dünyaya gelmeden evvelki dönem, dünyada kaldığı dönem, dünyadan ayrılıp ahirette tekrar dirileceği zamana kadar süren dönem, bundan sonra başlayan ve sonsuza kadar devam eden dönem. Burada iki ölüm, iki dirilme söz konusudur.
Genellikle dünyada eceli gelen ve vefat eden insanın vefatından evvelki hayatına dünya hayatı, vefatından sonraki hayatına ahiret hayatı denir. Ahiret hayatı da iki kısımdır: İnsanın vefatıyla başlayıp tekrar dirileceği (ba’sü ba’de’l-mevt) vakte kadar geçen süre, tekrar dirilişle başlayıp ebede ve sonsuza dek devam edecek süre. İşte bu dönemde hesabı görülen her insan, işlediği sevapların ve günahların miktarına ve niteliğine bakılarak ya cennete veya cehenneme gidecek, iyi işler yapanlar bunun ödülünü alacak, kötü işler yapanlar ise bunun cezasını çekecektir. Bunun böyle olduğuna dair bütün alimler ve mü’minler ittifak etmişlerdir. Bu durum itikat ve amel mezheplerine göre değişmez. Farklı görüşler meselenin esasıyla değil ayrıntılarıyla ilgilidir. Bahis konusu meselede sufiler diğer mü’minler gibi inanır ve düşünürler. Bu sebeple sufiler cennet ve cehennem konusunda zaten diğer mü’minlerle aynı inancı paylaştıklarından daha ziyade meselenin tali ve fer’iyönleri üzerinde fikir ve kanaatlarını beyanla yetinirler. Özellikle sufiye-i kudema ve sufiye-i evail denilen ilk sufilerde durum budur.

(Yazının tamamı derginin Şubat, 2020 sayısında.)

Muhterem Müslümanlar; rivayet edildiğine göre Hazret-i Peygamber günün birinde ashabıyla birlikte oturuyorken onlara sorar:...

İnsanoğlu güvenlik içinde yaşamak ister. Bu çok temel ve zaruri bir ihtiyaçtır....

İlim ve irfan dergisinin 97. sayısı zulüm dosyasıyla çıktı. Dergi bu sayıyla birlikte 9. yılına girdi....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016