İRFAN KAYNAĞI | Şubat | 2020 | İRFAN KAYNAĞI
Muhterem Müslümanlar, bendeniz sizlere hitap etmeyi düşündüğüm zaman doğrusu takdim edeceğim konuyla ilgili tereddüt yaşıyorum; zira, toplumsal problemler çoğalmış ve kalplere yerleşen hastalıkların sayısı artmıştır. Deyim yerindeyse artık yama yırtığa kafi gelmemektedir. Ancak sizlere seslenme zorunda olduğum için özellikle -yüce Allah’ın ikram ettiği kullar dışında- neredeyse günümüzde yaşayan bütün insanlarda yayılan ve yerleşen önemli bir hastalıktan bahsetmek istiyorum. Çünkü bu hastalığı tedavi etmek bizim hepimizin çok önemli bir görevidir. Zira bu hastalık insanda yerleştiği zaman gerçekten yoldan çıkmasına ve Allah’tan uzaklaşmasına sebebiyet verir.
Aziz kardeşlerim, işte bu hastalık -Allah bizleri muhafaza buyursun- kalp katılığı hastalığıdır. Aziz kardeşlerim, pek çok vaaz eden, öğüt veren nasihat eden olduğu halde bu öğüt, nasihat ve vaazları dinleyen ve etkilenen kişilerin sayısı son derece azdır. Selef-i salihinden nakledilen ve keyifle dinlenen kıssalardan hiç kimse ders almamaktadır. Selef-i salihinin şiddetli uyarıları içeren ayet-i kerimeleri dinledikleri zaman girdikleri vaziyetle kendi vaziyetimizi karşılaştıracak olursak arada derin bir uçurumun olduğunu fark ederiz. Pek çoğumuz Kur’an-ı Kerim’i anlamak için okumuyor. Ayet-i kerimeleri okuyoruz ancak onlarla amel etmiyoruz. Hatta bazen tehdit yüklü ayetleri okurken bile üzerinden keyifle geçiyor ve hiç etkilenmiyoruz. Kuşkusuz tüm bunlar -maazallah- kalbin katılığından kaynaklanmaktadır.

(Yazının tamamı derginin Şubat, 2020 sayısında.)

Muhterem Müslümanlar; rivayet edildiğine göre Hazret-i Peygamber günün birinde ashabıyla birlikte oturuyorken onlara sorar:...

İnsanoğlu güvenlik içinde yaşamak ister. Bu çok temel ve zaruri bir ihtiyaçtır....

İlim ve irfan dergisinin 97. sayısı zulüm dosyasıyla çıktı. Dergi bu sayıyla birlikte 9. yılına girdi....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016