PROF. DR. SELAHATTİN YILDIRIM | Ocak | 2020 | KÖŞELER
Hesaplaşma, hesap görme, kendi kendini sorgulama şeklinde tarif edilen muhasebe gerçek bir mü’minin gündelik meşgalelerini gözden geçirip hayırlı ve güzel olanları şükürle karşılaması; hataları, yanlışları ve günahları ise istiğfarla telafi etmeye çalışması demektir. İnsanın kendini iç derinlikleri, mana ve ruh enginlikleriyle keşfedip tanıması, tanıyıp yorumlaması diye de tarif edilmiştir, muhasebe.
Cenab-ı Hakk’ın Kur’an’da geçen doksan dokuz güzel isminden birisi de; el-Hasib’tir. Hasibin; mahlukatının bütün ihtiyaçlarını karşılamada onlara kafi gelen anlamı yanında hesap soran, hesaba çeken -muhasib- ve şeref -haseb- anlamları da vardır. Bir insanın Allah’ın bu isminden nasibine düşeni kâmil manada elde edebilmesi ancak geçim hususunda Allah’a tevekkül etmesi, hesaba çekilmeden önce nefsini hesaba çekmesi, amelleri tartılmadan önce amellerini tartması ve İslam izzet ve şerefini korumaya çalışmasıyla mümkün olabilir.

(Yazının tamamı derginin Ocak, 2020 sayısında.)

Muhterem Müslümanlar, bendeniz sizlere hitap etmeyi düşündüğüm zaman doğrusu takdim edeceğim konuyla ilgili...

Makedonyalı kral Büyük İskender, ölümünün yaklaştığını hissettiği sırada annesine bir mektup yazar....

İlim ve İrfan dergisinin Şubat sayısı sahih gelenek, selef-i salihinin yolu dosyasıyla çıktı. Bu sayı, derginin 90. sayısı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016