Kur’an-ı Kerim’de ismi zikredilen peygamberlerden biri de Hazret-i Eyyüb’dür. Daha çok sabrı ile hatırlanan Eyyüb (as), kendisine vahiy gönderilip hidayete erdirilmiş, her daim Allah’a yönelen ihlaslı bir peygamberdir. (Nisa, 163; Enam, 84; Sad, 44) Ona Eyyüb isminin verilmesi, kelime anlamıyla ilişkili olarak, gizli veya açık şekilde, rahatlıkta ve sıkıntıda her zaman Allah’a yönelmesi ve Rabbine dönüş yapması dolayısıyladır.
Rivayete göre o, baba tarafından Hazret-i İshak’ın, anne tarafından da Hazret-i Lut’un soyundan gelmektedir. Eyyüb peygamber, en güzel ahlaki vasıflara sahip merhametli, takva ehli, misafire ikram eden, dul ve yetimlerin dertleriyle ilgilenen, içinde bulunduğu nimetlerden dolayı daima Rabbine şükreden bir kimse olarak anılmaktadır. Ne var ki kendisine ancak üç kişinin iman ettiği rivayet edilmektedir.

(Yazının tamamı derginin 87. sayısında.)

Muhterem Müslümanlar, bendeniz sizlere hitap etmeyi düşündüğüm zaman doğrusu takdim edeceğim konuyla ilgili...

Makedonyalı kral Büyük İskender, ölümünün yaklaştığını hissettiği sırada annesine bir mektup yazar....

İlim ve İrfan dergisinin Şubat sayısı sahih gelenek, selef-i salihinin yolu dosyasıyla çıktı. Bu sayı, derginin 90. sayısı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016