PROF. DR. SÜLEYMAN DERİN | Kasım | 2019 | KÖŞELER
Yüce dinimiz İslam, akla son derece önem vermesiyle diğer dinlerden ayrılır. Peygamber Efendimiz (sas), “Aklı olmayanın dini yoktur.” buyurarak ancak akıllı kimselerin dini emir ve yasaklarla sorumlu olacağını ifade etmiştir. Aklın dünya işlerindeki önemi inkar edilemez, ne var ki akıl ahiret işlerinde tek başına insana yol gösteremez. Bu hususta önce vahyin sonra da kalbin yardımına muhtaçtır. Halbuki günümüzde her şeyi akılla açıklamak ilahiyat çevrelerinde bile moda olmuştur. Batı’dan gelen bu rasyonalist kafa, aklına uygun görünmeyen herşeyi inkar etmeye veya kendine uydurmaya gayret etmiştir. Müsteşriklerin eserlerini okuyan bu zevat kendilerini dine uydurmak yerine dini kendi kısır akıllarına uydurmaya çalışmışlardır.
Sufiler arasında akıl, nakil ve kalp meselesinde en çok kafa yoranların başında İmam-ı Rabbani (ks) gelir ve o dini konularda aklı tek ölçü yapmanın yanlış olduğu görüşündedir: “Peygamberler âlemlere rahmettirler. Allah Teala bu yüce insanlar aracılığıyla bizim gibi kıt akıllılara kendi zatını ve sıfatlarını bildirmiş ve bizleri anlayışımız nispetinde zatına ve sıfatlarına mahsus yüceliklerden haberdar etmiştir. Yine peygamberler vasıtasıyla nelerden razı olduğunu ve nelerden hoşnut olmadığını bizlere bildirmiş ve dünyevi ve uhrevi menfaatlerimizi zararlarımızdan ayırma imkanı bahşetmiştir. Eğer peygamberler olmasaydı beşer aklı, ne Allah’ın varlığını idrak edebilir ne de O’nun (cc) yüceliklerini kavrayabilirdi.” (Mektubat, III. cild, 23. Mektup)

(Yazının tamamı derginin 87. sayısında.)

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun....

Bu yıl mübarek ramazan ayını buruk bir ruh haliyle idrak ettik....

İlim ve İrfan dergisinin Haziran sayısı (sayı: 94) Allah'a kul olabilmek dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016