Tasavvufun ve hayatın temel meselelerini konu edinerek her sayı yeni bir dosya ile okurunun karşısına çıkan İlim ve İrfan Dergisinin Mart sayısı, nebilerin mirası olan ilmi kapağına taşıyor.

“İlim: Nebevî mirasın izinde” başlığıyla hazırlanan dosyada, Prof. Dr. Süleyman Derin, Mazhar Salih, Hamza S. Toprak ve Selim Haşimoğlu yazılarıyla konuyu derinlikli bir şekilde ele alıyor.

“Sufiler arasında meşhur olan “Nefsini bilen Rabbini bilir.” kelâm-ı kibarı bu konuya daha da açıklık getirir. İmam Gazzali Hazretlerinin de ifade ettiği gibi insana en yakın olan kendi nefsidir. Kendini tanımayan, Allah’ın vücudunda, ruhunda yarattığı harikaları görmeyen bir insanın başkasını tanıması hiç mümkün değildir.” diyen Süleyman Derin, bir yandan ilmin bu esasa dayanmasının önemine işaret ederken diğer yandan da kibre, küfre, boş işlere götüren ilmin afetlerinden de Allah’a sığınmamız gerektiğini ifade ediyor. Mazhar Salih, “Tekke İlimsiz, Medrese Takvasız Olmaz” başlıklı yazısında aslında bizim tarihimizin en kadim iki unsurunun birlikteliğini ve ayrılamayacağını bir kez daha dikkatlere sunarak ilim ve irfanın bütünlüğüne vurgu yapıyor. Mazhar Salih bu çerçevede Nakşibendi-Haznevi tarikatının kurucu büyük mürşid-i kâmili Şah-ı Hazne Hazretlerinin ilme verdiği önemi, kurduğu medreseyi ve bu kutlu halkanın halen Telirfan’da hizmet veren ilim akademisini gündeme getiriyor.

İlim arttıkça irfan artar
Hamza S. Toprak ise bu sayıda adeta ilmin merkezine inerek burada var olan tasavvufu hatırlatıyor. İmam Gazzali, İmam Suyuti, İmam Nevevî, İbn Hacer el-Askalani, Molla Fenari, Molla Cami gibi İslam coğrafyasının farklı mekân ve zamanlarında farklı ilim dallarında zirveye çıkmış çok kıymetli allamelerin tasavvufî derinliğini, tasavvufla olan münasebetini gözler önüne seriyor.

Derginin İrfan Kaynağı köşesinde her ay düzenli olarak yazıları yer alan Şeyh Muhammed Muta’ el-Haznevi’nin bu sayıdaki yazısı, “Peygamberlerin Mirası Altın ve Gümüş Değil, İlimdir” başlığını taşıyor ve yazıda “Toplum cehalet ve sapıklık içinde yolunu kaybetmiş bir halde kalmasın diye dinimiz bizi davet, tebliğ ve irşad hizmeti yapmamız için ilme teşvik ediyor.” deniyor.

Derginin zengin içeriği içinde Cüneyt Gökçe, Selahattin Yıldırım, Saadettin Acar, Kamil Yeşil, Adem Dönmez, Ahmet Birler ve Zahit Yakın yazılarıyla dikkat çekiyor.

İlim ve İrfan’da aile kavramı her sayı daha bir özenle ele alınıyor. Bu sayıda Zeynep Hilal Acar Hz. Aişe annemizi anlatırken selamlaşma ve pratik bilgiler üzerine yazılar da göze çarpıyor.

Milli ve dini hatıralarını her yıl canlandırmak, bütün haşmet ve ciddiyetleriyle kutlamak;...

Bakmakla yetinmek, yüzeyde, çeru çöpte kalmaktır....

İlim ve İrfan dergisinin Kasım sayısı çıktı. ...

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016