Bendeniz babam Şeyh Hazretlerinden duydum, şöyle buyuruyordu: “İnsanoğlunun çok çetin üç tane düşmanı vardır: Birincisi dünya, ikincisi İlahi laneti hak eden şeytan, üçüncüsü de her zaman kötülüğü emreden nefs; evet, üç çetin düşman.” Şu bir gerçektir ki insanoğlu bu düşmanlardan sadece bir tanesine dahi karşı koyamazken üçü birleşip insana saldırırsa hali nice olur acaba? Özellikle de silahsız olduğu takdirde.
Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de bu düşmanlarla ilgili olarak bizleri şiddetli bir şekilde uyarmış ve onlarla ilgili bilgiler vermiştir. Nitekim dünya ile ilgili olarak şöyle buyurmuştur: “Ey insanlar! Allah’ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın, o aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın.“ (Fatır, 5) İşte yüce Allah, bu ayet-i kerimede dünyanın, insanoğlunun baş düşmanı olduğunu belirtmiş ve aldanmamamız noktasında bizleri şiddetle uyarmıştır. Peki, -aziz kardeşlerim- şu halde nedir bu dünya? Dünya, İmam Gazzali’nin ifadesiyle, “Kabrimizde işimize yaramayan her şey dünyadır.” Örneğin, insanoğlunun -helal ve meşru yoldan olsa bile- elde ettiği ancak Allah’ın rızasının dışında kullanarak iyilik ve hayırda sarf etmediği mal bir dünyadır, dünyalıktır; bunun için hesaba çekilecek ve sorgulanacaktır. Hatta yalnız bir kere değil -hadis-i şerifte de vurgulandığı üzere- iki defa sorguya çekilecektir. Birinci defa, “Nereden elde ettiği?” ile ilgili olarak sorgulanırken, ikinci olarak da, “Nerede harcadığı?” ile ilgili olarak sorguya tâbi tutulacaktır.


(Yazının tamamı derginin Haziran sayısında.)

Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun....

Bundan tam yedi yıl önce yine bir Eylül ayında yayın hayatına başlayan İlim ve İrfan Dergisi,...

Eylül, 2012’de yayın hayatına başlayan İlim ve İrfan dergisi 8. yılına girdi....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016