Babam Şeyh Hazretlerinin şu iki beyti tekrarladığını çokça duyardık; buyuruyordu ki: “Şaban’ın yirmisi geride kaldığında geceli gündüzlü su içmeyi sürdür/ Sakın küçük bardaklarla içeyim deme çünkü zaman bayağı daralmıştır artık.” Yani mübarek Şaban’ın sadece birkaç günü kalıp Ramazan ayı yaklaştığında sen ey Müslüman, o yasaklı günler başlamadan evvel büyük bardaklarla su içmeye bak çünkü vakit daralmıştır.
Kuşkusuz bu ilk açıklama, söz konusu iki beytin yüzeysel manasıdır. Gerçek ve derin olan ikinci anlamına gelince; Şeyh Hazretleri bunu şöyle açıklıyordu, buyuruyordu ki: “Ey insan, ömrünün çoğu seni terk edip gittiğinde yani yaşantının büyük bir kısmını geri bıraktığında, salih amel ve hayırlı işleri -geceni gündüzüne katarak- sürekli hale getir. Evet, iyi amellerini kat kat artır. Bu noktada ciddi bir şekilde kolları sıvayıp işe koyulman gerekir. Çünkü senin hayat güneşin artık batmaya yüz tutmuş, ölüm anın yaklaşmıştır. Yarın pişman olacaksın ancak pişmanlık da fayda vermeyecek. Bu yüzden salih amellerini çoğaltman gerekir bu senin üzerine bir vecibedir. Gençlerden daha fazla hayırlı ve güzel işler yapman gerekir. Bildiğin gibi ölüm; küçük ile büyük, sağlam ile hasta arasında fark gözetmiyor. Bu yüzden gençlik günlerini gaflet, oyun ve nefsin kötü arzularına uyma noktasında geçiren kişinin, eksiklerini telafi etmesi, gece-gündüz gayret sarf ederek ömrünün geri kalan kısmını ibadetle ve Allah’ın zikriyle geçirmesi gerekir.”
Aziz kardeşlerim, bu dünyadaki mevcudiyetimizi fırsat bilip faydalı hale getirmemiz gerekir. Bedenimizin sağlıklı günlerini ganimet bilerek, boş vakitlerimizi iyi değerlendirmemiz lazımdır. Ayrıca gençliğimizi fırsat bilip onu Allah’ın yoluna yönlendirmemiz zorunludur. Yani ibadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı çoğaltmalıyız ki Allah nezdinde makamımız yücelsin. Nitekim Hazret-i Peygamber buyuruyor ki: “Beş şey gelip çatmadan evvel beşinin kıymetini iyi biliniz: İhtiyarlık gelip çatmadan gençliğinizin; hastalık yakaya yapışmadan önce sıhhatinizin; fakirleşmeden evvel zenginliğinizin; meşguliyetler etrafınızı sarmadan boş vaktinizin ve ölüm gelip çatmadan hayatınızın kıymetini iyi biliniz.” (Buhari, Rikak, 3; Tirmizi, Zühd, 25)

(Yazının devamı derginin Mayıs sayısında.)

Muhterem Müslümanlar, bendeniz sizlere hitap etmeyi düşündüğüm zaman doğrusu takdim edeceğim konuyla ilgili...

Makedonyalı kral Büyük İskender, ölümünün yaklaştığını hissettiği sırada annesine bir mektup yazar....

İlim ve İrfan dergisinin Şubat sayısı sahih gelenek, selef-i salihinin yolu dosyasıyla çıktı. Bu sayı, derginin 90. sayısı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016