İRFAN KAYNAĞI | Mart | 2019 | İRFAN KAYNAĞI
Babam Şeyh Hazretlerinden duydum, buyurdular ki: “Şeyhin eşiğine yönelen ve dergahına gelen insanın boş dönmemesi gerekir yani geldiği şekilde geri dönmemesi icap eder. Şayet kendisinde bu ziyaret sonucu herhangi bir değişiklik, yararlanma ve manevi terakki meydana gelmezse o zaman bunca yorgunluğa katlanmanın ne anlamı vardır?”
Aziz kardeşlerim, müridin elde ettiği menfaat ve yarar elbette ki maddi değil manevidir. Dünyevi değil uhrevidir. Siz de biliyorsunuz ki ne bizim sizden herhangi bir maddi beklentimiz var, ne de sizin bizden bir dünyalık beklentiniz söz konusu olabilir. Hayır! Sevgili kardeşlerim, hayır! Bu yüzden buraya gelen ziyaretçinin yegane niyeti ve hedefi, sadece ve sadece Allah rızası olmalıdır. Kesinlikle başka bir gaye ve amaç düşünülemez!
Uhrevi istifadeden kastımız şudur: Sizler, herhangi bir vaazı, nasihati, öğüdü ve dersi sadece dinlemek suretiyle fayda sağlayamazsınız. Dinlediğiniz bu güzel şeylerin tamamını öncelikle kendinizde, sonra ailenizde, ardından çoluk çocuğunuzda, yakın akrabanızda, konu-komşularınızda, dost ve sevdiklerinizde de uygulamanız gerekir. Biz böyle yaptığımız takdirde şeyhin dergahına gelmenin bir faydasını elde etmiş sayılırız. Ancak o zaman tarikat adabından yararlanma şuuruna vardığımız söylenebilir.
Eski vaziyetin devam etmesi, gafletin sürmesi; başka bir deyimle, herhangi bir Kur’an ayetinden, bir Peygamber sözünden veya anlatılan bir selef-i salihin kıssasından ibret almadığımız takdirde bütün bu yorgunluğumuz tamamen -Allah korusun- boşa gider.

(Yazının tamamı derginin 79. sayısında.)

Aziz kardeşlerim, insanların Şeyh Hazretlerinin adabına ilgi göstermesi ve onun dergahına gelerek dinlerini öğrenmeleri...

Müslümanın temel ilkesi şudur: İnsana kalacak olan biriktirdiği değil dağıttığı / infak ve ikram ettiğidir....

İlim ve irfan dergisinin Temmuz sayısı tefekkür dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016