İlim ve İrfan dergisinin Aralık sayısı (sayı: 76) hadis-i şerifler dosyasıyla çıktı. Dinin direği ve kaynağı olan hadis-i şeriflere karşı ortaya konulan bazı yakışıksız düşüncelere cevap niteliğindeki sayı yazılarıyla göz dolduruyor.
Prof. Dr. Selahattin Yıldırım, hadis-i şeriflerin nakilden yazıya geçiriliş sürecini ele aldığı makalesinde ilim gücünün hafıza gücüyle ortaya konulduğunu belirtiyor. Hadis-i şeriflerin, idrak etme, ezberleme, yazıya geçirme ve aktarma devresinde ortaya konulan muazzam gayreti bir kez daha hatırlatıyor.
Doç. Dr. İbrahim Baz, sünnet olmadan ümmet olmaz diyor. Doç. Dr. Baz, hadis-i şeriflerin Kur’an ayetlerinden ayrı tutulmasının anlamının ve imkanının olmadığını beyan ettiği yazısında, bu tarz yaklaşımların kötü niyetliler tarafından tasarlandığını dile getiriyor.
Yazılarda hadis-i şerifle ve sünnete sarılalım vurgusu öne çıkıyor. Orta sayfalarda her ay sohbeti yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi bu sayıda tebliğin kalplere nasıl ulaşacağını beyan ediyor.

Mü’min çirkin konuşamaz
Prof. Dr. Süleyman Derin, Allah’tan başka hiçbir maksadımız olmamalı, diyor. Allah’ın rızasının olmadığı ve aranmadığı hiçbir yapının sahih olamayacağını vurguluyor.
Tasavvuf sözlüğü bölümünde Ömer Aslan rağbet, riayet ve murakabe kavramlarını açıklıyor.
Dr. İbrahim Tozlu edebe aykırı ve çirkin konuşmanın tehlikesine dikkat çekip mü’min güzel sözlüdür, diyor.
Dr. Mahmud Esad Erkaya peygamberlerin kıssalarını ve hayatlarını anlattığı yazılarına devam ediyor. Dr. Erkaya bu sayıda Hazret-i Yusuf’u kaleme almış. Saadettin Acar portre sayfalarında büyük alim ve sufi Cafer-i Sadık Hazretlerini anlatıyor.
Dr. Kübra Zümrüt Orhan dervişlik kavramını ve dervişlerin şeriata bağlılıklarını ortay koyuyor.
Said Yavuz, irade sahibi olmanın ve hakta ısrar etmenin önemini vurguluyor. Mona İslam da yeniden düşünmenin yeni bir felsefe ortaya koymanın mümkün olabilirliği üzerine bir denemede bulunuyor.
Ahmet Edip Başaran arayışlara devam ediyor, bu ay İmam Gazzali’nin İhya-u Ulumüd’Din adlı eserini inceliyor.
Kemal Özer, Tıbb-ı Nebevi kavramını ele aldığı yazısında şifa için bu usulün dinen ve tıbben güzelliğine ve doğruluğuna işaret ediyor.
Gülbahçe ekiyle birlikte her ay okuruna ulaşan İlim ve İrfan dergisi gönüllere sıcaklık veriyor.

Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun....

Bu yıl mübarek ramazan ayını buruk bir ruh haliyle idrak ettik....

İlim ve İrfan dergisinin Haziran sayısı (sayı: 94) Allah'a kul olabilmek dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016