Muhterem Müslümanlar, sizler, bir hayır ve manevi yarar elde etmek düşüncesiyle buraya gelmiş bulunmaktasınız. Belki de bu fakir kuldan dinimize dair, istifade edeceğiniz birtakım şeyler duyabilme maksadını taşımaktasınız. Her biriniz, bu masum iman topluluğuna girdiğinde mutlaka İlahi rahmet ve berekete mazhar olacağını ümit eder. Bu sebeptendir ki, muhterem Müslümanlar, siz çoluk çocuğunuzu ve akrabalarınızı bırakıp bu mekana gelmiş bulunmaktasınız. Bunun en basit anlamı şudur ki, din ve tarikata ait bağlar ırk ve soy bağlarından daha güçlüdür. Ayrıca, inanmış ruhlar, hedef ve amaç birliği yaptıkları ve imtizaç ettikleri vakit, onları hiçbir güç birbirinden ayıramaz; mesafeler onlara hiçbir surette engel olamaz. Diğer yandan bu durum Hazret-i Peygamberin şu sözünü hatırlatır: “Ruhlar acemi bir askeri topluluk gibidir; birbirleriyle uyuşanlar yakınlaşır; frekansları birbirleriyle uyuşmayanlar ise ayrı düşer.” (Müslim, No: 6376)
Ruhlar arasındaki bağ yalnızca Allah rızası olursa hiçbir güç onları yıkamaz; hiç kimse onları ayıramaz. Çünkü sadece Allah için yapılan her şey başarılı olur; başka gaye ve maksatlar için yapılan şeyler ise kısa sürede dağılır ve birbirinden uzaklaşır.
Allah’tan ümit ediyorum ki, bu bağımızı kendi rızası için kılsın. Dünyevi, siyasi ve maddi menfaate dayalı hiçbir düşünceyi gönlümüze yerleştirmesin. Ey âlemlerin Rabbi olan Allah’ım, duamızı kabul buyur.

(Yazının tamamı İlim ve İrfan'ın Ekim sayısında.)

Milli ve dini hatıralarını her yıl canlandırmak, bütün haşmet ve ciddiyetleriyle kutlamak;...

Bakmakla yetinmek, yüzeyde, çeru çöpte kalmaktır....

İlim ve İrfan dergisinin Kasım sayısı çıktı. ...

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016