İLİM VE İRFAN | Ağustos | 2018 | İLİM VE İRFAN'DA BU AY...
Ticaret ve alış-veriş hayatın temel gerçeklerinden biri. Bunun usulü, adabı, kuralı, sınırı var mı; varsa nerededir bu sınır?
İlim ve İrfan dergisi Ağustos sayısında (sayı: 72) ticaret ve alış-veriş adabını dosya olarak işlemiş. Adeta bir ticaret ilmihalinin önsözü bütün inceliğiyle yazılmış. Tasavvufi ve irfani bakışı burada da merkeze alan dergi, ticarette müslümanın sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğini gündeme taşıyor.
Dosya kapsamında Prof. Dr. Süleyman Derin sufilerin kazanma ve harcama alışkanlığını etraflı bir şekilde ele alıyor. Ahilik meselesine de değinen Prof. Dr. Derin, sufilerin zühd anlayışının tamamen dünyadan yüz çevirmek şeklinde anlaşılmasının yanlış olduğunu; bunun yerine helalinden kazanmak hak yoluna harcamak ilkesinin sufilerin temel görüşü olduğunu beyan ediyor. Sufilerin nasıl kazandığı ve nereye harcadığı bu yazının çerçevesini oluşturuyor.
Prof. Dr. Selahattin Yıldırım hadisler ışığında ticaret ahlakını ele alıyor. Prof. Dr. Yıldırım, günümüzde ticaret hayatında yapılan bazı yanlışlara da işaret ederek bunların hiç uygun olmadığını vurguluyor: “Gerek ticarette gerekse diğer alanlarda olsun günümüz insanının düştüğü büyük yanlışlardan biri de imkanı olduğu halde borcu ödememektir.”
Prof. Dr. Ali Akpınar da yazısında Kur’an-ı Kerim’de ticaret ve alış-verişle ilgili zikredilen ayet-i kerimeleri merkeze alarak önceki kavimlerin hatalarına düşmememiz gerektiğini belirtiyor. Prof. Dr. Akpınar, helalde bereket, haramda pişmanlık vardır, diyor.
Hamza Toprak ise yazısında ticaretin ve alış-verişin temel kanunlarına işaret ediyor. Toprak, ticarette kazanmanın ve harcamanın inceliklerini de vurguluyor. Her ay düzenli olarak orta sayfada sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi bu sayıda, ilk müslümanlar nasıl düzeldiyse biz de ancak öyle düzeliriz, diyor. İnsanlar fitne ve fesatlar, günahlar ve haramlar karşısında, bunlara giden yollardan vaz geçmedikçe, Nebevi ahlaka yönelmedikçe düzelmelerinin mümkün olmadığını beyan ediyor, Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi.

Azığımız takva, yolumuz hac
Dr. İbrahim Tozlu Peygamber Efendimizin sade hayat tarzını anlattığı yazısında Efendimizin hayatının bizler için de rehber olduğuna işaret ediyor.
Doç. Dr. İbrahim Baz haccı ele aldığı yazısında bu yolculuğa takva azığıyla çıkılıp irfani derinlikle dönülmesinin inceliklerini gösteriyor.
Dr. Mahmud Esad Erkaya bir evlat, bir kurban ve bir peygamber olarak Hazret-i İsmail’i anlatıyor.
Prof. Dr. Kadir Özköse bu sayıda Şeyh Yusuf Hemedani’nin tasavvuf anlayışını bütün yönleriyle ortaya koyuyor. Onun yolundaki ve yöntemindeki irfan tecrübesini bugüne taşıyor.
Mona İslam felsefi ve tasavvufi işaretlerle ördüğü yazısında Hazret-i İbrahim’den yola çıkarak dostluğun anlamına işaret ediyor.
Dr. Kübra Zümrüt Orhan tasavvufi kavramları incelmeye devam ediyor. Bu sayıda gaybet ve huzur kavramları ele alınmış.
Said Yavuz, namaz bir can simididir, ona sarılalım, diyor.
Ahmet Edip Başaran, Cahit Zarifoğlu’nun Yaşamak adlı günlüğünü merkeze alarak irfani derinliğe vurgu yapıyor.
Her ay Gülbahçe ekiyle birlikte gönüllere misafir olan İlim ve İrfan dergisi bir serinlik getirmeye devam ediyor.

Yüce Allah, -taat ve ibadet etmek suretiyle imar etsin diye- insanoğlunu yeryüzüne halife kılmıştır....

Eylül 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan dergimiz İlim ve İrfan’ın yüzüncü sayısıyla...

İlim ve İrfan dergisinin 100. sayısı özel sayı olarak tasavvuf dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016