İlim ve İrfan dergisinin Nisan sayısı ihtilaf dosyasıyla çıktı; sayı: 68. İhtilaf, farklı yol tutma, başka bir görüşü kabul etme demek. Özellikle İslam ilim ve tefekkür hayatında amel ve itikad yönünden farklı yollar olagelmiştir. İlim ve İrfan dergisi büyük bir hassasiyetle ihtilaf ahlakının, bu meselelerin gündeme nasıl gelmesi gerektiğinin nirengi noktalarını dosya konusu olarak işliyor. Dergi asıl olanın çatışma ve ayrılma değil, birlik ve kardeşlik olduğuna ısrarla işaret ediyor.
Dosya kapsamında Prof. Dr. Mustafa Kara ihtilafın rahmet mi zahmet mi olduğu sorusuna cevap arıyor. Prof. Dr. Kara, sekiz madde ile ihtilafın zahmete dönüşmesinin, rahmetle neticelenmesinin ipuçlarını veriyor.
Prof. Dr. Süleyman Uludağ ise ihtilaf ahlakı üzerine kapsamlı bir yazı kaleme almış. Toplum hayatında birlik olmanın esas esas olduğunu, bölünmenin ise araz olduğunu beyan ediyor, Prof. Dr. Uludağ.
Dr. İbrahim Baz da dosyadaki yazısında insanın kimliğinin üslubunda ortaya çıktığını belirtiyor. Özellikle günümüzde İslam’ı tebliğ açısından daha hassas bir dil kullanmamız gerektiğini vurguluyor, Dr. Baz.
Derginin orta sayfasında her ay sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi bu sayıda İslam kardeşliğini, insani değerleri bilmeye ve korumaya çağırıyor okuru.

Eşsiz bir ilim yolcusu
İlim ve İrfan dergisinin Nisan sayısında birbirinden kıymetli yazılar yer alıyor. Doç. Dr. Abdulcebbar Kavak, manevi iklimin faziletli gecelerine işaret ederek bu geceleri ihya etmemizin önemini belirtiyor. Nisan ayında Miraç ve Berat kandilleri yer alıyor.
Prof. Dr. Ali Akpınar Kur’an-ı Kerim’de dua kavramına dikkat çekiyor, duanın kabul olunmasını şartlarını sıralıyor.
Prof. Dr. Selahattin Yıldırım, her şeyimizi O’na (sas) borçluyuz diyerek Resulullah Efendimize olan sevgi ve bağlılığımızı anlatıyor.
İslim Gümüştekin eşsiz bir ilim yolcusu olan Ebu Davud Sicistani’nin portresini sunuyor okurlara.
Dr. Mahmud Esad Erkaya da Allah’ın salih kullarına olan yardımını ele alıyor. Yazıda, beşikteyken konuşan üç bebeğin hikayesi anlatılıyor.
Cankat Kaplan şehir yazılarına devam ediyor. Kaplan, bu sayıda Bursa’yı, Bursa’nın manevi direklerini, evliyasını anlatıyor.
Ahmet Edip Başaran da yerini ve yönünü arayan bir dervişi anlatıyor. Başaran, Tevfik el-Hakim’in Trendeki Derviş adlı kitabından yola çıkarak bir dervişin arayışını ele alıyor.
M. Nezihi Pesen kırkambar sayfalarında tadımlık bilgiler vermeye devam ediyor. Kemal Özer de yazısında şeker pancarı meselesini ele alıyor. Özer, şekerin tadı ne zaman bozuldu sorusuna cevap arıyor.
İlim ve İrfan dergisi Nisan sayısında baharın güzel havasıyla okurlarına esenlik katmaya devam ediyor.

Zat-ı Barisi dışında her şey fani olan, saltanatı dışında her şey son bulan yüce Allah’a hamdolsun....

İnsanoğlu tarih boyunca kendi özünün, anlamının arayışı peşinde koşmuştur. Ne olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gittiğini daima sorgulamış...

İlim ve İrfan dergisinin Ekim, 2020 sayısı (sayı: 98) tedbir ve takdir dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016