Muhterem kardeşlerim, itiraf ediyorum ki bana yüklenen bu ağır yükü taşımaktan acizim. Durumumu sürekli olarak babam Şeyh Hazretlerinin büyük bir alime atfen naklettiği bir hadiseye benzetiyorum. Şöyle ki: Söz konusu alim, dostunun ziyaretine gitmiş; gittiğinde ev sahibi beraberinde küçük bir çocukla kendisini karşılamış. Alim zat da üzerindeki abiyeyi çıkararak küçük çocuğa giydirmiş; tabiiki çocuk küçük elbise büyük. Aralarında büyük bir beden farkı var. Büyük olan elbise çocuğa çok geniş geliyor ve ayaklarına dolanıyor.
İşte babam Şeyh Hazretleri de bana geniş gelecek bir elbise ve ulaşamayacağım bir alan bıraktı. Bu alan sadece bir şehir, bir ülke, bir bölge ya da devletten ibaret değil; tam aksine devletler genişliğinde bir meydan bıraktı. Ben de şaşırıp kalıyorum; doğuya mı gitsem batıya mı; kuzeye mi gitsem güneye mi? Gitsem de tevdi edilen emanet ve sorumluluğu yerine getirsem diye düşünüyorum. Ancak şunu biliyorum ki insanlar bana ayrı bir gözle bakıyorlar; Şeyh Hazretlerinin gözüyle bakıyorlar; çünkü Haznevi şeyhinin elbisesini giydiğimi görüyorlar. Bu yüzden de aranızda aziz yaşıyor ve sizlerden sevgi ve takdir görüyorum. Ben de Allah’a dua edip yalvarıyorum ki ben bu tertemiz ve pak elbiseyi kirletmeyeyim; temiz kalsın berrak kalsın pak kalsın; böylece Şeyh Hazretlerinin ilke prensip ve adabı her tarafta kabul görmeye devam etsin. Alimler tarafından kabul görsün, erdemli insanlar tarafından takdir edilsin, bütün insanların kabulüne mazhar olsun. Şeyh Hazretlerinin alimlerinden ve sevenlerin¬den rica ediyorum ki bu adaba sahip çıksınlar, dejenere etmesinler, bozmasınlar; din düşmanlarının tenkidine fırsat vermesinler, vesile olmasınlar. Bu ilke ve adaba, şer’-i şerife aykırı hususlar karıştırmasınlar; tarikatvari bidatları sokmasınlar; çünkü değerli kardeşlerim, Şeyh Hazretlerinin hizmetinde ve yakınında bulunmam hasebiyle, Şeyh Hazretlerinin sürekli olarak tarikat adabının sünnet-i seniyyeye bağlılığını vurguladığını müşahede etme şansı yakaladım. Hatta bu noktada meydan oku¬yordu. Fakat üzülerek ifade ediyorum ki bu tarikata birtakım yanlışlıklar sokmaya çalışanları ve bozmaya gayret edenleri görüyor ve duyuyoruz.

(Yazının tamamı İlim ve İrfan dergisinin Mart sayısında.)

Yüce Allah, -taat ve ibadet etmek suretiyle imar etsin diye- insanoğlunu yeryüzüne halife kılmıştır....

Eylül 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan dergimiz İlim ve İrfan’ın yüzüncü sayısıyla...

İlim ve İrfan dergisinin 100. sayısı özel sayı olarak tasavvuf dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016