İlim ve İrfan dergisi Ocak sayısında (sayı 65, Ocak 2018) Kudüs dosyasıyla çıktı okurun karşısına. Dergi, sayfalarının önemli bir kısmını Kudüs meselesine ayırmış. Derginin Genel Yayın Yönetmeni Saadettin Acar “Kudüs Bizim Neyimiz Olur?” başlıklı yazısında bu konudaki genel hassasiyete ve gittikçe güçlenen Kudüs sevdamıza işaret ediyor. Saadetin Acar, Kudüs’ün sadece Filistinlilerin veya Arapların davası olmadığını, yeryüzündeki tüm mü’minlerin mukaddes ve hayati davası olduğunu beyan ediyor.
Dosya kapsamında Prof. Dr. Selahattin Yıldırım Peygamber Efendimiz ve ashabının dilinden Kudüs’ü, Mescid-i Aksa’yı ve Yahudileri anlatıyor. Prof. Dr. Yıldırım, Kudüs için şöyle diyor: “İslam inancı açısından, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’yı bağrında taşıması ve Peygamberimizin isra ve miraç mucizesine şahitlik etmesi ona fazilet kazandıran sebeplerin başında gelir.”
Hamza Toprak yazısında Kudüs’ün Müslümanlar ve Haçlılar döneminden örnekler sunduktan sonra, Kudüs, Müslümanlarla güzeldir, diyor.
Abdullah Taha Orhan, Kudüs kimin, sorusuna cevap arıyor, Kudüs tarihinden önemli satırbaşlarını aktarıyor.
Cankat Kaplan da dosya yazısında gök kapılarının şehri olarak Kudüs’te bir yolculuğa çıkıyor.
Said Yavuz, hepimize büyük bir imtihanı hatırlatıyor ve Kudüs’ün önümüzde bir sınav olarak durduğuna işaret ediyor.
Orta sayfada sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi bu sayıda tarikatın yükünün alimlerin omzunda olduğunu hatırlatıyor.

Hangisi hayırlı: Kız mı, erkek mi?
Derginin Ocak sayısında İslim Gümüştekin ilim ve irfanda öncü bir arif olan Abdurrahman Molla Cami’nin portresini anlatıyor. Aynı zamanda bir alim ve büyük bir sufi olan Molla Cami ilim ve irfanın zirve şahsiyetlerinden biridir.
Prof. Dr. Ali Akpınar bu sayıda hangi çocuğunun daha hayırlı olduğunu soruyor; kız mı erkek mi? Prof. Dr. Ali Akpınar, insanın kendi iradesiyle belirlemediği şeylerle övünmesini veya yerinmesinin anlamsız olduğunu vurgulayıp Allah’tan hayırlısını istememiz gerektiğini belirtiyor.
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Tozlu bir hadis-i şeriften yola çıkarak Allah’ın bizlerin kalplerimize nazar ettiğine işaret ediyor.
Yrd. Doç. Dr. Mahmud Esad Erkaya, Mevlana Halid Bağdadi Hazretlerinin Risale-i Halidiye adlı eserini merkeze alarak müridin mürşide karşı edep ve sorumluluklarını anlatıyor.
İsmail Acarkan insanın önündeki iki yoldan söz ediyor. Acarkan, insanın kendisine verilen cesaret, merhamet, merak, sevgi, gayret, güç, kuvvet gibi değerleri yerinde, ölçülü ve akıllıca kullanması gerektiğini beyan ediyor.
Yrd. Doç. Dr. Nurllah Koltaş bu sayıda Hücviri ile hasbihal ediyor. İlme dair sorular sorup bu sorulara Hücviri’nin dilinden cevaplar veriyor.
Kübra Zümrüt Orhan kelimat-ı kudsiye yazılarına devam ediyor; bu sayıda iç âlemini koruyup gözetmek anlamına gelen nigah daşt kavramını açıklıyor.
Ahmet Edip Başaran ise can gözünün rehberi olan Mevlana’nın Mesnevi adlı eserinde manalar aramaya devam ediyor.
Kırkambar sayfalarında M. Nezihi Pesen bu kez Kudüs’le ilgili ilginç bilgiler veriyor.
İlim ve İrfan dergisi Gülbahçe çocuk ekiyle birlikte Ocak sayısında da evlerin sıcak misafiri olmaya devam ediyor.

Zat-ı Barisi dışında her şey fani olan, saltanatı dışında her şey son bulan yüce Allah’a hamdolsun....

İnsanoğlu tarih boyunca kendi özünün, anlamının arayışı peşinde koşmuştur. Ne olduğunu, nereden geldiğini ve nereye gittiğini daima sorgulamış...

İlim ve İrfan dergisinin Ekim, 2020 sayısı (sayı: 98) tedbir ve takdir dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016