İRFAN KAYNAĞI | Kasım | 2017 | İRFAN KAYNAĞI
Sevgili alim kardeşlerim, yüce Allah’ın sizleri, şer’-i şerifin ilmiyle onurlandırması büyük bir ikram ve şereftir. Yüce Allah gerçekten de ehl-i ilme çok büyük ihsanlarda bulunmuş ve ilimle uğraşanlara ali mertebeler vermiştir. Kur’an-ı Kerim’de, “Allah, sizden iman edip kendilerine ilim verilmiş olanları dereceleriyle yükseltir.” (Mücadele, 11) buyurulmaktadır. Ancak, kesin olarak bilmelisiniz ki, bu şerefli ilim ağır bir emanet ve kutlu bir sorumluluktur. Kuşkusuz bu yük ve sorumluluk alimlere verilen değerle doğru orantılıdır. Buna göre içeriğini uygulamak, Allah’a yakınlaşmak ve sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla ilim öğrenen kişi ilmiyle amel eden saygın ulemadan sayılır.
Yüce Allah bu değerli insanlara Kur’an-ı Kerim’de şöyle seslenir: “Halka öğrettiğiniz ve okuyup okuttuğunuz kitaba uyun da, yalnız Allah’a içtenlikle kulluk eden kimseler olun.” (Al-i İmran, 79) Bilmeyenlere üstünlük taslamak, makam-mevki kazanmak ve dünyalık elde etmek için ilim tahsil edenlere ulema-i sû yani kötü niyetli bilginler adı verilir. Allah cümlemizi böyle bir niyet taşımaktan korusun.

(Yazının devamı İlim ve İrfan dergisinin Kasım sayısında, sayı: 63)

Yüce Allah, -taat ve ibadet etmek suretiyle imar etsin diye- insanoğlunu yeryüzüne halife kılmıştır....

Eylül 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan dergimiz İlim ve İrfan’ın yüzüncü sayısıyla...

İlim ve İrfan dergisinin 100. sayısı özel sayı olarak tasavvuf dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016