Müslüman kardeşlerim, Şeyh Hazretleri şanlı hayatını Allah yoluna çağırma uğruna tüketti. Bütün hizmetlerini, Hazret-i Peygamberin şeriatına bütünüyle uyan Nakşibendi-Haznevi tarikatının adabı vasıtasıyla gerçekleştirdi. Kuşkusuz Nakşibendi-Haznevi tarikatının adabı pak ve temiz olup bidatlardan ve şeriata aykırılıklardan uzak olan gerçek tasavvufun özünü temsil etmektedir. Hiç şüphesiz gerçek tasavvufun temel hedefi insanı Allah’ın yoluna yönlendirmek, Hazret-i Peygamberin ahlakıyla ahlaklandırmak ve onu dürüst ve halis bir kul yapmaktır. Evet, Şeyhimiz bütün hayatını insanları bir araya getirme, aralarında barışı ve dayanışmayı sağ¬lama, bütün toplumda ve bütün insanlar arasında sevgiyi yayma uğruna harcadı. O sürekli olarak insanlara temiz ve pak İslam’ın güzelliklerini anlatıyor ve bütün samimiyetiyle bu dinin temel ilkelerini açıklıyordu.
Muhterem kardeşlerim, bizim dinimiz zorlamanın ve düşmanlığın değil sevgi ve kardeşliğin dinidir. Dinimiz kötülüğün ve bozgunculuğun değil iyiliğin ve ihsanın dinidir. Allah’a yemin ederek ifade ediyorum ki, biz dinimize sıkı sıkıya bağlanmadıkça uğruna can attığımız mutluluğu elde edemeyeceğimiz gibi Allah’ın dinine dönmedikçe de huzur ve güvene kavuşamayız.

(Yazının tamamı İlim ve İrfan dergisinin Ekim sayısında, sayı: 62)

Yüce Allah, -taat ve ibadet etmek suretiyle imar etsin diye- insanoğlunu yeryüzüne halife kılmıştır....

Eylül 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan dergimiz İlim ve İrfan’ın yüzüncü sayısıyla...

İlim ve İrfan dergisinin 100. sayısı özel sayı olarak tasavvuf dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016