Yüce Allah, insanı yaratırken akılla birlikte şehvet duygusuyla da onu donattığından insanoğlu, günah işlemeye elverişli bir özelliğe sahiptir. Kuşkusuz yüce Allah, nebi ve resulleri bu kuralın dışında bırakarak onları korumuş ve günah işlemekten uzak tut¬muştur. Bu bağlamda insanlar çeşitlilik arz ederler, bir kısmı pervasızca büyük-küçük demeden bütün günahları işler ve buna ısrarla devam eder. Hatta kendisini taat ve ibadet eden insanlardan daha üstün görür. Diğer bir kısmı ise günah işleme bir yana, ibadette ufak bir ihmali bile olsa büyük pişmanlık duyar, büyük günah işlemiş gözüyle kendisine bakar. Örneğin cemaatle namaz kılmayı kaçırdığı zaman huzuru bozulur, kendisini büyük bir suç üstlenmiş gibi görür. Kuşkusuz bu, Allah korkusundan ve İlahi gözetlemeden kaynaklanmaktadır. İnsanlar farklı farklıdır. Biri diğerine benzemez, bir kısmı dağlar misali güçlü, kuvvetli ve köklü bir iman sahibiyken diğer bir kısmı örümcek ağı gibi her an yıkılıp bozulmaya elverişli, zayıf ve cılız bir imana sahiptir.
Akıllı insan kendisini sorgulamaktan geri kalmaz. Her gün her an yaşadıklarının muhasebesini yapar. Yaptığı güzel işlere karşılık Allah’a şükredip devamı ve kabulü için O’na (cc) yalvarır, çoğaltması niyazında bulunur. Günah işlemişse pişmanlık duyar, tevbe eder. Kırık bir kalple affını diler, işlediği suçun itirafıyla mağfiret diler. İş yeri işleten tüccar ne yapar? Kar getiren faydalı eşyayı devam ettirir, zarar ettiren malzemeyi dükkanına getirmemeye çalışır. Müşterinin iltifat etmediği kalemlerde ısrar olmaz. İşte bunun gibi beşer olma hasebiyle günaha bulaşan insanın süratle tevbe etmesi beklenir.

(Yazının tamamı İlim ve İrfan dergisinin Mayıs sayısında, 57. sayı)

Yüce Allah, -taat ve ibadet etmek suretiyle imar etsin diye- insanoğlunu yeryüzüne halife kılmıştır....

Eylül 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan dergimiz İlim ve İrfan’ın yüzüncü sayısıyla...

İlim ve İrfan dergisinin 100. sayısı özel sayı olarak tasavvuf dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016