Kardeşlerim, bunca insanı Şeyh’in eşiğinde gördüğümden dolayı yüce Allah’a hamd ediyorum. Kuşkusuz bu haşmet sadece Allah içindir. Şeyh Hazretlerinin dergahında gördüğümüz bu iman tablosundan dolayı hepimizin Rabbimize şükretmesi gerekir. Gerçekten bu topluluk bizlere Allah’ı hatırlatıyor, dinimizi hatırlatıyor, Hazret-i Peygamberin güzel ahlakını hatırımıza getiriyor; tarikatın adap ve ilkelerini hatırlamamıza vesile oluyor.
Biz tarikata olan intisabımızda samimiysek, sadatımızın ilke ve prensiplerini koruma konusunda bir hassasiyeti¬miz varsa aynen onların gösterdikleri çaba ve gayretin bir benzerini sergilememiz gerekir. Onların menkıbelerini okuyup anlatmayı yeterli görmememiz şarttır. Anlatılanlardan ders almamız gerekli ve lüzumludur. Onları sadece taklit etmeye çalışıp ilke, adap, yol ve yöntemlerini korumayı, sahiplenmeyi ihmal etmek büyük bir yanlışlıktır.
Babam Şeyh Hazretleri gerçekten her alanda ve her anlamda kelimenin tam manasıyla adam gibi adamdı. Hikmet sahibi bir adam, akıl sahibi bir adam, Allah’ın nuruyla bakan ferasetli bir adamdı. Bu yüzden de tarikatının insaflı herkes tarafından kabul gördüğünü müşahede etmekteyiz.
Kardeşlerim, Allah’a şükürler olsun ki Şeyh Hazretlerinin mensuplarındaki samimiyeti görüyor, hissediyorum. Allah da bilir ya, bazen, omuzlarıma yüklenen yükün ağırlığı altında ezildiğimi fark ediyorum ancak insan¬ların bu samimiyet ve bağlılığı beni bir nebze teselli ediyor, yükümü hafifletiyor. İnsanların istifade ettiğini müşahede etmek beni ziyadesiyle sevindiriyor. Çünkü, dinden diyanetten, edep ve takvadan ve İslam’ın ruhundan uzak olup binlerce kilometre ötelerden gelen insanların olumlu anlamda değişmeleri, tasavvuftan bihaber olan bu insanların tasavvuf ve takva sahibi olmaları, İslamiyet’ten uzak olan bu insanların evrad ve ezkarla süslenmiş kimselere dönüşmeleri, hatme ve sohbetlerin müdavimi haline gelmeleri şükredilmesi gereken muhteşem bir durumdur.
Şeyh Hazretlerinin bu eserlerini görünce gidişine üzülüyoruz. Çünkü biz o muazzam değeri kaybet-tik. Kuşkusuz onun ayrılık ateşi, onu seven ve gören herkesin kalbini dağlamaya devam edecek. Fakat yüce Allah’tan niyazımız o ki, bütün bu insanlar onun yolunda yürümeye devam edecek, vasiyetini koruyacak ve sarsılmayacaktır.

Milli ve dini hatıralarını her yıl canlandırmak, bütün haşmet ve ciddiyetleriyle kutlamak;...

Bakmakla yetinmek, yüzeyde, çeru çöpte kalmaktır....

İlim ve İrfan dergisinin Kasım sayısı çıktı. ...

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016