İlim ve İrfan dergisi 5. yılına girdi. Saadettin Acar yönetimindeki dergi tasavvufun ilim ve irfan deryasını günümüz hayatının dikkatlerine sunuyor. Dergi, yeni sayısıyla birlikte 5. yılına girdi. Derginin 49. sayısı (Eylül, Yıl: 5) haccı dosya konusu ediniyor. Dosya kapsamında Prof. Dr. Selahattin Yıldırım ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz yazıları yer alıyor.
Prof. Dr. Selahattin Yıldırım, hac ve kurban ibadetinin Allah için ifa edilen iki büyük ibadet olduğunu dile getiriyor. Haccın ve kurbanının manevi anlamına ve derinliğine dikkat çeken Prof. Dr. Yıldırım, aynı zamanda bu ibadetlerin sosyal hayata olan katkılarına da değiniyor.
Yrd. Doç. İbrahim Baz ise, haccı dinimizi kemale erdiren ibadet olarak tanımlıyor. Haccın iç âleme yapılan manevi yolculuklarla asıl anlamını bulduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Baz, haccın şeairlerini de tek tek açıklıyor.
Dosyadaki bu zengin yazılara M. Nezihi Pesen’in hazırladığı Kırkambar sayfaları da eşlik ediyor. Dünyanın en güzel yolculuğunun hac için olan yolculuk olduğunun vurgulandığı bu sayfalarda kurban kanının bu sene şehitlerin kanlarıyla buluştuğu da ifade ediliyor.
Orta sayfada düzenli olarak sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi bu sayıda, Nakşibendi-Haznevi yolunun temel taşının Sünnet-i seniyye olduğunu beyan ediyor. Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi, tarikatın, müride, güzel İslam ahlakını kazandırdığına işaret ediyor.

Sufilerin önderi kimdir?
Tasavvuf ve tarikatlar özellikle son dönemde güncelliğini koruyor, eleştiri oklarının hedefinde yer alıyor. Yüzyıllar içinde tasavvuf, yetiştirdiği insan modeliyle topluma önderlik etmiş, hayırlı hizmetlerde öncülük etmiş bir kurumdur. Bunun böyle olduğu erbabı tarafından daima büyük takdirlerle dile getirilmiştir. Sahanın otoritelerinden Prof. Dr. Süleyman Uludağ bu sayıdaki yazısında, sufilerin önderi, mürşidi kimdir sorusuna kapsamlı bir cevap veriyor ve, sufilerin mürşidi Resulullah’tır, diyor.
Ahmet Murat Özel, Ramazan ayı boyunca bulunduğu Kudüs’ü anlatıyor okurlara. Özel, Evliya Çelebi’den hareketle şu bilgiyi veriyor: Evliya Çelebi, Kudüs’te yetmiş kadar dergahın bulunduğunu söylemiştir. Bunların çoğu da gezginlerin, hacca giden dervişlerin ağırlanmasına hizmet etmiştir.
Prof. Dr. Süleyman Derin bu sayıda gerçek mürşidin özelliklerini anlatıyor. Temel tasavvuf kaynaklarından hareketle oluşturulan yazıda, gerçek bir mürşid-i kâmilin temel özellikleri detaylı bir şekilde anlatılıyor.
Prof. Dr. Ali Akpınar Kur’an’dan derslere devam ediyor, Hazret-i Hızır ve Musa peygamber kıssasından alınacak dersleri el alıyor.
Portre bölümünde Meryem İnci Nur Babadağ, ömrünü Hakk’ın rızasına adayan İbrahim Desuki Hazretlerini anlatıyor.
İsmail Acarkan arkadaşlık kavramını ele alıyor. Arkadaşın, insanı cennete de cehenneme de götürebileceğine dikkat çeken Acarkan, arkadaş seçiminde nelere dikkat etmemiz gerektiğini de işaret ediyor.
Mona İslam yol öykülerine devam ediyor. Mona İslam bu sayıda büyü ve yalan kavramları etrafında modern zamanların bu konudaki çıkmazlarına vurgu yapıyor. Tasavvuf sözlüğünü İslim Gümüştekin hazırlamış: Ahlak, fazilet ve hilm. Mücahid Kaya, Hace Abdullah Ensari Herevi’nin Menazilü’s-Sairin adlı eseri hakkında bilgiler veriyor.
Ahmet Edip Başaran, Nuri Pakdil’in Bağlanma adlı eserini merkeze alarak insanın hakikate bağlanmasını işliyor.
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Gökçe ise Harameyn’de yaşadığı manevi iklimi, bir umre ziyaretinin doyumsuz güzelliklerini anlatıyor.
Her ay Gülbahçe ekiyle birlikte okurlarına ulaşan dergi ailede büyük küçük herkese hitap ediyor.

Yüce Allah, -taat ve ibadet etmek suretiyle imar etsin diye- insanoğlunu yeryüzüne halife kılmıştır....

Eylül 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan dergimiz İlim ve İrfan’ın yüzüncü sayısıyla...

İlim ve İrfan dergisinin 100. sayısı özel sayı olarak tasavvuf dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016