İlim ve İrfan dergisinin Ağustos sayısı (sayı: 48) ihlas dosyasıyla çıktı. İhlas, sadece ibadetlerde değil hayatın her anında olması gereken temel duygudur. Samimiyet sınavıdır. Bu sınav bir ömür sürer.
Yaptığımız amellerin, ibadetlerin, zahiren iyi görünen davranışların Allah Teala tarafından kabul edilmesi, bunlardaki ihlas sırrının varlığına bağlıdır. İhlas sayesinde bir davranış samimiyet testinden geçmiş olur ve Allah Tealanın katına yükselmeyi hak eder.
İlim ve İrfan dergisi bu temel sırrı gündeme taşıyor. İhlas dosyasına, Prof. Dr. Selahattin Yıldırım, İsmail Acarkan ve Kutbeddin Akyüz yazılarıyla katkıda bulunuyor.
Prof. Dr. Selahattin Yıldırım, ihlas kavramını örnekler açıkladıktan sonra onun zıddı olan riyaya da özellikle dikkat çekiyor. Çünkü, Allah’tan başkası için yapılan her amel ihlastan çıkıp gösterişe giriyor. Tabii bu amellerin sonu da hüsran oluyor. “Gösteriş için yapılan ibadetin hiçbir faydası olmaz. Her namazda, her rekatta okuduğumuz, yalnız sana ibadet eder, yalnız senden yardım dileriz ayeti sadece Allah’a kulluk edilmesi gerektiğini beyan etmektedir.” diyen Prof. Yıldırım, kulluğun Allah için olması gerektiğini hatırlatıyor.
İsmail Acarkan özellikle tasavvuf büyüklerinin söz ve davranışlarından hareketle ihlası anlatıyor. Acarkan, Fudayl bin İyaz’ın şu sözünü hatırlatıyor: “İnsanların rızası için bir şeyleri terk etmek riya onların rızası için ibadet etmek ise şirktir. İhlas ise Allah’ın seni bu iki şeyden muhafaza etmesidir.”
Kutbeddin Akyüz de yazısında Nakşibendi-Haznevi mürşidlerinin ihlas konusundaki söz ve davranışlarından örnekler veriyor. Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi, Şeyh Muhammed Haznevi ve Şeyh Ahmed Haznevi’nin bu konudaki sözleri aktarılıyor.
Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi’nin derginin orta sayfasında yer alan bu ayki sohbetinin konusunu da ihlas oluşturuyor. Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi sohbetinde ihlasın tarikatın adabına olan bağlılıkla elde edilebileceğini işaret ediyor.

Marifet yolunda rehber
İlim ve İrfan dergisinin Ağustos sayısında, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz zekat kavramını irfani bir bakışla ele alıyor. Zekatın bereket ve arınmaya vesile olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Baz, “Zekat vermek, insanın mal biriktirme konusundaki aşırı ihtirasını dengeler. Onu terbiye eder, hayra ve iyiliğe kavuşmasına vesile olur.” diyor.
Prof. Dr. Ali Akpınar, Firavun’un nesilleri yok etme arzusuna karşı Allah Tealanın Musa peygamberi göndermesini ele alıyor. Rızık endişesiyle nüfus planlaması yapmanın son derece tehlikeli bir düşünce olduğunu belirtiyor Prof. Akpınar. Ahmet Edip Başaran bu sayıda Sahra Bilgelerinden Hikayeler adlı kitap hakkında yazmış.
Said Yavuz Afrika notlarına devam ediyor. Burkina Faso’da şirkten kurtulup topluca Müslüman olan köyün bu anına şahitlik ediyor.
Meryem İnci Nur Babadağ, eşkıyalıktan evliyalığa yükselen Fudayl bin İyaz’ın portresini kaleme almış.
Abdullah Taha Orhan, şekil ve öz kavramları çerçevesinde ibadetlerin anlamına dikkat çekiyor. Hem şeklin hem de özün ibadete gerçek kimliğini kazandırdığını ikisinin birlikte insicamlı olması gerektiğini belirtiyor.
İslim Gümüştekin Hak âşığı Zünnun Mısri Hazretlerinin portresini sunuyor okurlara. Mona İslam gündelik koşuşturmaca içinde kaybolmamamız, kendi mana gündemimizi daima muhafaza etmemiz gerektiğini vurguluyor.
M. Nezihi Pesen kırkambar yazılarına devam ediyor. Bu sayıda arkadaşlığın inceliklerini anlatıyor.
Kemal Özer tıp ilerledikçe sağlığımız bozuluyor diyor ve annelik kavramının dününü ve bugününü dikkatlere sunuyor.
İlim ve İrfan dergisi bu sayısıyla 4 yılı geride bırakıyor. Marifet yolunda rehber ilkesiyle yayın hayatına başlayan dergi, rehberliğin hakkını yerine getiriyor, her sayısında okurlarına irfani bakışın kapılarını açıyor.
Dergi Gülbahçe çocuk ekiyle okura ulaşıyor.

Yüce Allah, -taat ve ibadet etmek suretiyle imar etsin diye- insanoğlunu yeryüzüne halife kılmıştır....

Eylül 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan dergimiz İlim ve İrfan’ın yüzüncü sayısıyla...

İlim ve İrfan dergisinin 100. sayısı özel sayı olarak tasavvuf dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016