Zor zamanlardan geçiyoruz. Ve bilinmelidir ki zor zamanların imtihanı da ağır ve çetin olur. İslam dünyası tarihinin en büyük buhranlarından, bunalımlarından birini daha yaşıyor. (Son birkaç asırdır sıkıntısız bir günümüz mü oldu, diyeceksiniz. Haklısınız.) Pratik örnek olarak ve müesseseleriyle neredeyse esamesi okunmaması yetmiyormuş gibi İslam, teorik ve kitabi olarak da büyük çaplı bir saldırı altında; sinsi, derin ve sistematik bir operasyonla karşı karşıya.
Bizi, gerçek İslam bu değil demekten, kendimizi savun¬maktan; İslam’ın ne olduğunu anlatmaya fırsat bulamaz hale getirmek istiyorlar. Bunun için de daha sorunun biriyle boğuşurken başka bir sorunu devreye sokuyorlar.
Dahası Kitap ve Sünnet’e dayalı İslam da büyük tehdit altında. Pratik örnekler üzerinden asıl hedeflenen İslam’ı itibarsızlaştırmak, önüne bir ek koymadan ismini telaffuz edemez hale getirmektir. Algı operosyanlarının amacı bu: Şiddet ve terörle, içeriksiz, derinlikten yoksun, hiçbir Müslümanın kabul edemeyeceği bazı uygulamalarla, İslam’ın bu çağa söyleyecek sözünün kalmadığını büyük kitlelerin bilinçaltına yerleştirmek. Hem müntesiplerinde bir bezginlik, bir suçluluk psikolojisi, hatta zihinlerde bir tereddüt oluşturmak, hem de ona yönelen diğer insanların yoluna set çekmek. (Ama onlar istemese de Allah nurunu tamamlayacak, diyeceksiniz. Yine haklısınız.)
Tüm olan bitenin İslam’ı insanların gözünden düşürmek için tezgahlandığı apaçık ortada ama tezgahı kuranlar öyle bir ustalıkla saklanmışlar ki tüm plan Müslüman görünümlü maşalar eliyle yürüyor ve tüm suç, sahtekar Müslümanlar üzerinden İslam’a yıkılıyor. (Oyuna gelmeyelim biz de, diyeceksiniz. Maalesef, yine haklısınız.) Evet, zaman zor ve imtihan çetin.

15 Temmuz’un anlamı
Türkiye’de yaşanan süreci ve 15 Temmuz’daki menfur kalkışmayı da bu çerçevede okumak gerek. Bu makus talihi kırmak, bu kötü gidişata dur demek için ciddi bir imkan elde eden Türkiye, karanlık bir mecraya doğru sürüklenmek isteniyor. Çünkü Türkiye Müslümanlar için bir umut ışığıdır. Bu kara propagandanın etkisiz kaldığı bir yerdir Türkiye. Derin planları tersyüz edecek ciddi bir potansiyel sahibidir. Dünyaya hükmedenlerin nezdinde daha da tehlikelisi, son yıllarda bu potansiyeli harekete dönüştürmek için önemli çalışmaların yapılıyor olmasıdır.
Açıkça adını koyalım: Türkiye dünyayı yöneten ve şekillendirmek isteyen gücün oyununu bozmaya aday çok az ülkeden biridir. İşte bundan endişe duyanlar onu çepeçevre kuşatmış durumda. Bu kuşatmayla yetinilmiyor, içeride de onu meşgul edecek gündemler ihdas etmeye çalışıyorlar. Hedef, onu kendi iç gündeminde boğmak, böylelikle uluslararası sahada etkin hale gelmesinin önüne geçmek.
Tabi bu çelmeyi aleni ve mertçe atamadıkları için, son kalkışmada yine kendilerini gizleyip sureta bizden olan birilerini piyon olarak kullandılar. Ama başaramadılar. Başaramadıkları gibi iz de bıraktılar. Millet maşayı tutan eli gördü bu sefer. Kuklayı oynatan kuklacının eşkali belirlendi, robot resimleri çizildi. Milletin bu tarihi ayaklanması, kanaatimce kukladan çok kuklacıya dönüktür. Dile getirilmese, adı bu şekilde konulmasa da hakikat budur.
Dolayısıyla meselenin siyasetlerüstü bir mesele oldu¬ğunu söylerken, bunu kastediyoruz. Gün birlik olma günüdür, derken bu derin plana işaret etmek istiyoruz. Ülkene sahip çık kardeşim, derken bu büyük resmin görülmesini arzu ediyoruz.
Son sözümüz; 15 Temmuz kalkışmasının hemen ardından İlim ve İrfan Dergisi ve Haznevi İlim ve İrfan Vakfı ortak imzasıyla yayınlanan bildirinin sonunda yer alan o dua olsun:
Allah’ım sen ümmet-i Muhammed’e yardım et! Müslümanları, İslam coğrafyasının tamamında izzet ve şeref içinde yaşamaya muvaffak eyle! Dünya Müslümanlarının umudu olan ülkemiz Türkiye’yi ve tüm coğrafyamızı kötülerden ve kötülükten koru!
Senin her şeye gücün yeter şüphesiz! Efendimiz’e (sas), âline ve ashabına salat ve selam olsun!

Yüce Allah, -taat ve ibadet etmek suretiyle imar etsin diye- insanoğlunu yeryüzüne halife kılmıştır....

Eylül 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan dergimiz İlim ve İrfan’ın yüzüncü sayısıyla...

İlim ve İrfan dergisinin 100. sayısı özel sayı olarak tasavvuf dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016