Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. Efendimiz Muhammed’e, bütün al ve ashabına salat ve selam olsun.
Babam Şeyh Hazretleri şöyle buyurdu: “Çok çalışmak ve gayret göstermek lazım ancak her şeyden önce iyi niyet sahibi olmak gerekir. Çünkü insan ne kadar salih amel işlerse işlesin, ne kadar hayır ve hasenat yaparsa yapsın, ne kadar tasaddukta bulunursa bulunsun, ne kadar evrad ve ezkar çekerse çeksin eğer beraberinde ihlas ve samimiyet yoksa hepsi boşunadır ve bunların hiçbir faydası bulunmamaktadır.”
Aziz kardeşlerim, her konudaki iş ve amelimizde iyi niyet ve ihlas bulunmalıdır. Hazret-i Peygamber, amellerin kabul ve red ölçüsü olarak ihlası vurgulamıştır. Şöyle buyurmuştur: “Ameller niyetlere göredir, herkese ancak amelinin karşılığı vardır.”
Niyetin düzeltilmesinden sonra sıra çaba ve gayrete gelir. İnsan, bütün amelini sadece Allah rızası için yapmadığı sürece maksadına ulaşamaz.
Zayıf iradeli ve anlama özürlü bir kısım basit insanlar, yaptıkları bazı iyi amellere güvenerek Allah katında yüce makamlara sahip oldukları inancına kapılırlar. Halbuki gerçekte nefslerine yenilmişler ve aldanmışlardır. Çalışıp yorulurlar ancak çok önemli bir noktayı gözden kaçırmışlardır; bunlar amellerinin Allah nezdinde makbul olup olmadığını hiç düşünmezler: Niyetimiz sadece Allah rızası mıydı; yoksa amelimizi kendimizi beğendirme ve riyakarlık için mi yaptık? Yüce Allah bu amelimizi kabul mü etti, yoksa yüzümüze çarpıp boşa mı çıkardı?
Kardeşlerim, bu durum güçlü bir imana ve dikkate bağ¬lıdır. İyi bilinsin ki kitap taşıyan herkes alim olmadığı gibi, tesbih taşıyan herkes de zakir olmaz; iki rekat namaz kılan herkes de abid olmaz. Her şeyden evvel salih amellerimizi geçersiz kılan manevi hastalıklardan temizlenmek gerekir.
Bu durumu şair şöyle dile getiriyor: Heyhat! Esen her meltem Hicaz’dan değil Cilalı her demir Yemenli değil!

(Yazının tamamı İlim ve İrfan dergisinin Ağustos (2016) sayısında.)

Yüce Allah, -taat ve ibadet etmek suretiyle imar etsin diye- insanoğlunu yeryüzüne halife kılmıştır....

Eylül 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan dergimiz İlim ve İrfan’ın yüzüncü sayısıyla...

İlim ve İrfan dergisinin 100. sayısı özel sayı olarak tasavvuf dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016