İLİM VE İRFAN | Haziran | 2016 | İLİM VE İRFAN'DA BU AY...
İlim ve İrfan dergisi, Haziran sayısında (sayı: 46) oruç özel dosyasıyla okurlarına bu manevi ayda ilim ve irfan ziyafeti çekiyor. Rahmet, bereket ve mağfiret ayı olan Ramazan’a giriyoruz. Bu ayı, manevi iklimin bütün kalbi gıdalarından istifade ederek değerlendirmek gerekir.
İlim ve İrfan dergisi, okurlarına bu manevi güzellikleri sunuyor. Orucu bir manevi ziyafet olarak değerlendiren dergi, bedenin açlığını değil ruhun, kalbin doymasını gündeme getiriyor.
Oruç dosyasına Prof. Dr. Selahattin Yıldırım, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz, Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Gökçe, ve İsmail Acarkan yazılarıyla katkıda bulunuyor. M. Nezihi Pesen’in hazırladığı Kırkambar sayfaları da tadımlık bir Ramazan seçkisi sunuyor. Prof. Dr. Selahattin Yıldırım, yazısında Peygamber Efendimizin yaşadığı Ramazan’ı anlatıyor okura. Ramazan’a hazırlanması, iftar tarzı, duası, itikaf gibi bölümler sade ve etkileyici bir anlatımla sunuluyor.
Orucun ruhunu ve ruhun orucunu Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz kaleme almış. Orucun manevi boyutunu, iç âleme katkısını anlatan Yrd. Doç. Dr. Baz, bedenin değil ruhun orucunu hatırlatıyor. Baz, orucun açlık olmadığını vurguluyor: “Oruç, aç kalmak değildir. Açlık başta olmak üzere nefsin isteklerine karşı sabırdır. Sabrı en güzel şekilde öğreten ibadettir.”
Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Gökçe ise, duygulu bir yazı kaleme almış. Ramazan’a hoş geldin diyen Yrd. Doç. Dr. Gökçe, Ramazan’la tanışanın melekleşeceğini vurguluyor. İsmail Acarkan ise, orucumuzu bozmayalım uyarısında bulunuyor. Orucun, yaratılış fıtratımızı bize yeniden kazandırdığını belirten Acarkan, “Oruç öncelikle insanı fıtri olmayan her şeyden koruyan ve tertemiz bir şekilde muhafaza eden bir ibadettir. İkinci olarak ise mü’mini bu tertemiz fıtrat ile tekrar buluşturup Allah’ın yakınlığı ve cemaliyle şereflendirerek şükrettirir.” diyor.
Derginin orta sayfasında her ay sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi bu sayıda bir ömür Ramazan ikliminde yaşamamız gerektiğini anlatıyor. Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi sohbetinde orucun manasını şöyle açıklıyor: “Oruç hayatımızı düzene sokar ve ahlakımızı güzelleştirir. Böylece günah ve isyanlardan uzaklaşırız. Çünkü bütün günahlar nefsin arzu ve isteklerine boyun eğmenin sonucudur. İnsan, nefsin arzularını gerçekleştirdikçe iştah artar, istedikçe ister. Oruç, nefsin arzu ve isteklerini zayıflatır, bedene musallat olmasını engeller.”

Tasavvufsuz fıkıh, fıkıhsız tasavvuf olmaz
İlim ve İrfan dergisinin bu sayında Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Allah’a ve O’nun (cc) yarattığı bütün manevi değerlere karşı edebimizin nasıl olması gerektiğini kapsamlı bir şekilde anlatıyor. “Bir mü’minin hayatı daima Allah Teala, Allah’ın kelamı ve Allah Resulü’nün sünneti ile bağlantılı olmalıdır. Dindar bir mü’min itikat ve ibadet bahsinde olduğu gibi ahlak ve adap bahsinde de böyle bir bağlantı ve ilişki içinde olmaya özen gösterir.” diyor, Prof. Dr. Uludağ.
Prof. Dr. Süleyman Derin ise tasavvuf ve fıkıh meselesini merkeze aldığı yazısında tasavvufun fıkıhsız, fıkhın da tasavvufsuz olamayacağını vurguluyor. Prof. Dr. Ali Akpınar, Hazret-i Süleyman ve Belkıs’ın Kur’an’da geçen kıssasını el aldığı yazısında, hediyenin, hediyeleşmenin önemini şöyle anlatıyor: “İnsani bir eylem olan hediye, karşılıksız ve sürekli vermeyi seven yüce Yaratıcı’nın insanın özüne işlediği İlahi temeli olan ve güzel insanlarda kendisini gösteren bir tutkudur.”
Mona İslam niyet, amel, sevgi, saygı gibi kavramları merkeze aldığı yazısında hayatımızda her alanda bir dengenin bulunması gerektiğine işaret ediyor. Bu sayının portresi olarak tasavvuf büyüklerinden Maruf Kerhi tanıtılıyor. Biyografiyi Merve Sağan kaleme almış.
Yeryüzü mescitleri köşesinde, Filistin’in el-Halil şehrinde bulunan ve haziresinde Hazret-i İbrahim’in de yattığı El-Halil Camii anlatılıyor.
Zahit Yakın, tasavvuf yolunun kaynaklarından Ebü’n-Necip Ziyaüddin Sühreverdi’nin kalem aldığı Adabü’l-Müridin adlı eseri tanıtıyor.
Ahmet Edip Başaran, arayışlar yazılarına devam ediyor; bu sayıda, Rafet Elçi’nin kaleme aldığı Ahrar romanını değerlendiriyor.
Kemal Özer parfüm, deodorant gibi güzel koku olarak sunulan ama kimyasallarla doldurulan ürünlere dikkatleri çekiyor.
Her ay, Gülbahçe çocuk ekiyle birlikte ailenin tamamına hitap eden İlim ve İrfan dergisi okurlarının Ramazan’ı dolu dolu geçirmelerini sağlıyor.

Milli ve dini hatıralarını her yıl canlandırmak, bütün haşmet ve ciddiyetleriyle kutlamak;...

Bakmakla yetinmek, yüzeyde, çeru çöpte kalmaktır....

İlim ve İrfan dergisinin Kasım sayısı çıktı. ...

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016