Muhterem Müslümanlar, her yılın bu mevsiminde kalplerin kıpır kıpır, aşkla, iştiyakla beklediği, ruhların özlem duyduğu muhteşem bir randevumuz var. İnsanlık tarihindeki anıların en güzeli, en kutsalı, en büyüğü, en haşmetlisiyle sözleşmemiz var bu mevsimde. Ne mutlu sana, ey güzel mevsim! Sen kainata hediyelerin en güzelini, müjdelerin en büyüğünü getirdin. Hayır ve bereketi bütün kâinatı kuşatan en güzel kaynağı taşıdın.

Saadet anahtarları O’nda (sas)
Sevgili kardeşlerim, Hazret-i Peygamber, karanlık cahiliye bataklığında yüzen ve batılı hak bilen bir topluluğa gönderilmiştir. Allah Resul’ü onları cehaletin karanlığından aydınlığa çıkardı. Paramparça bir toplum hayatı yaşayan o insanları birlik ve beraberliğe kavuşturdu. Düşmanlıkları dostluğa çevirdi. İnsanlığı zilletten onura, çobanlıktan liderliğe yükseltti. Efendimiz Muhammed (sas) o insanları özgürlüğe kavuşturdu, Lat ile Uzza’nın tutsaklığından kurtardı. Hazret-i Peygamber inananlara sadece Allah’a boyun eğebileceğini öğreterek insanlığın onurunu koruyan ilkeler ortaya koydu. Uzun bir dönem esaret hayatı yaşayan insanlık Hazret-i Peygamberin dünyayı şereflendirmesiyle özgürlüğüne kavuştu, yeryüzü O’nunla huzura büründü.
Muhterem Müslümanlar, benim acizane Hazret-i Peygamberden söz eden sözlerim, -haşa- O’nun (sas) değerini yüceltmeye yetmez. Çünkü O’nu (sas) Allah yüceltmiş, makamını Allah yükseltmiş ve O’nu (sas) Allah seçmiş. Resulullah’ın bereket ve ruhaniyetinin şu muhteşem topluluğun üzerinde dalgalanması duasıyla Hazret-i Peygamberin ahlakından ve özelliklerinden bahsediyorum sadece. Umudum, hedefim ve niyazım budur. Yoksa, Efendimiz, edip, şair ve meddahlar tarafından ne kadar övülürse övülsün, şemail ve özelliklerinden ne kadar söz edilirse edilsin, onların Allah’ın vasıflandırmasına ulaşabilmeleri mümkün değildir.
Nitekim yüce Allah, Efendimizle ilgili şöyle buyuruyor, “Biz, seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik!” (Enbiya, 107) O (sas), bütün varlıklar için rahmettir. O’nun (sas) merhameti sadece insanlarla sınırlı bütün varlıkları kapsamaktadır.

(Yazının tamamı İlim ve İrfan dergisinin Nisan (2016) sayısında.)

Yüce Allah, -taat ve ibadet etmek suretiyle imar etsin diye- insanoğlunu yeryüzüne halife kılmıştır....

Eylül 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan dergimiz İlim ve İrfan’ın yüzüncü sayısıyla...

İlim ve İrfan dergisinin 100. sayısı özel sayı olarak tasavvuf dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016