İLİM VE İRFAN | Kasım | 2012 | İLİM VE İRFAN'DA BU AY...
“Marifet yolunda rehber” şiarıyla kısa zaman önce yayın hayatına başlayan ve büyük ilgi uyandıran İlim ve İrfan dergisi Kasım sayısında “Zikir: Unutunca hatırla, hatırlamayı unutma” dosyasıyla okurunu selamlıyor.    

Temel irfanî, ahlakî ve tasavvufî kavramları merkeze alarak, tarihî derinliği içinde ama günümüz hayatından yansımalarını da vurgulayarak kendine has bir çizgi oluşturan İlim ve İrfan,  daha yolun başında şiarının gereğini yerine getirmenin heyecanını yaşıyor.

İlk sayısında belirlediği “İlim aklın yolu, irfan kalbin yolu” ilkesini hayata ve irfana bakışının ana çerçevesi olarak ifade eden dergi, bu ilkenin her sayıda sağlamlaşacağının işaretini veriyor.

En güzel dosya konusu, zikir
Dervişin fikri ve zikri meseli derginin bu sayısında anlam buluyor. Kasım sayısı zikir kavramı etrafında, gönüllere muştu gibi dokunuyor. Ahmet Birler, “Bütün İbadetlerin Cevheri: Zikir” başlıklı yazısında, zikrin hatırına işaret ediyor ve “Zikir, Allah’ın bir ismini, bir sıfatını, bir hükmünü, bir fiilini anmakla veya bir duayla ya da peygamberlerinden ve velilerinden bahsetmekle gerçekleşir.” diyor.

Derginin orta sayfalarında düzenli olarak sohbetlerine yer verilen Şeyh Muhammed Muta’ el-Haznevi (ks) ise, zikirden yüz çevirenlerin hüsranda olduğunu vurguluyor. Cennet, cehennem ve bu dünya için yeni anlamlar getiren Şeyh Haznevi Hazretleri, bu noktada zikrin önemine işaret ediyor. Şeyh Haznevi’nin sohbetinde asıl dikkat çekilen bir başka husus ise maneviyat sahasında. “Allah (cc) evliyalarını manevî hastalıklara muttali kıldı ve onlara hikmet ve bu hastalıkları izale edecek bir sanat ikram etti” diyen Şeyh Hazretleri, bu hastalıkların tedavi yöntemlerini de belirtiyor.

Dergide, dosya kapsamı dışında zengin yazı içeriği de dikkat çekiyor. Saadettin Acar, İmam Şâfiî Hazretlerini bir portre olarak anlatıyor. Ebubekir Sifil Hoca, ihmal edilmiş, önemli bir konuyu ele alıyor. Kudsî hadisler konusu, devamı gelecek olan yazılarla ümmetin dikkatine sunuluyor. Usta hikayeci Kamil Yeşil, hepimizin özlemi olan bir konuyu hikaye dilinden tattırıyor. İrfanî derinlikli hikayeleriyle Yeşil, okuru farklı bir dünyaya çekiyor.       

İlim ve İrfan, kendi yolunda yerini ve yurdunu her sayı daha da kuvvetlendirerek okura ulaşmaya devam ediyor.

Muhterem Müslümanlar; rivayet edildiğine göre Hazret-i Peygamber günün birinde ashabıyla birlikte oturuyorken onlara sorar:...

İnsanoğlu güvenlik içinde yaşamak ister. Bu çok temel ve zaruri bir ihtiyaçtır....

İlim ve irfan dergisinin 97. sayısı zulüm dosyasıyla çıktı. Dergi bu sayıyla birlikte 9. yılına girdi....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016