Haznevi-Nakşibendi tarikatı ve tüm tasavvuf ehli, müritlere, bu sıkıntı ve hüzün dolu dünya hayatını nimet ve huzur hayatına nasıl dönüştüreceklerini öğretir. Bu da, kalbin tüm vakitlerinde tamamen Allah’ın zikriyle meşgul olmasıyla gerçekleşir. Buna binaen büyüklerimiz -Allah hepsinden razı olsun- müritlerine Allah’ı, gece gündüz zikretmelerini emrettiler. Çünkü insan Allah’ın zikriyle hemhal olursa, ancak o zaman kalbi mutmain olur. Çünkü zakir (zikreden), ne hastalığı, ne sevdiği birisinin ölümünü, ne fakirlik ve darlığı ne de dünyada olanları ciddiye alıp dert edinir. O yalnızca Allah (cc) ile meşguldür.

Allah’ın zikrinden yüz çevirenler cehennemdedir
Şeyhimizden (ks) şunu işittim: “Bazı insanlar vardır ki, onlar dünyada sanki cennette gibidirler. Bazı insanlar ise dünyada cehennem hayatı yaşıyorlar. Henüz dünyadayken cehennem hayatı yaşayanlar; kalpleri dünyaya bağlı olup Allah’ın zikrinden, ona itaat ve ibadet etmekten yüz çevirenler, dünyanın şehvetleri ve haram lezzetlerine dalanlardır. Bu tür insanların kalbi dünya ile meşguldür ve dünyanın zorluk ve sıkıntılarıyla acı duymaktadırlar. Hatta bu tür insanlar rahat yataklarındaki uykularından zevk almaz, zenginlikleri, mal mülklerinin çokluğu ve dünyadaki itibarları, onlara yalnızca sıkıntı vermektedir. Yatakta, sabaha kadar sağa-sola dönerler, düşünceler onlara rahat vermez: “Şu iş ne oldu? Falanca proje ne durumda..?” Dünyada tam bir cehennem hayatı yaşadıkları yetmiyormuş gibi, ahirette de -Allah korusun- onları büyük bir hüsran beklemektedir. Bu durum, Cenab-ı Allah’ın Kur’ân-ı Kerim’deki şu sözünün teyididir: “Kim benim zikrimden yüz çevirirse, onun hakkı dar bir geçimdir ve biz onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.” (Taha, 124) Hülasa: Dünyanın tasasını üzerinde biriktirip kalbini Allah’ın zikrinden meşgul eden kimse, görünürde ne kadar rahat görünse de ruhu cehennemdedir.

(Yazının devamı İlim ve İrfan Dergisi Kasım 2012 sayısında...)

Muhterem Müslümanlar; rivayet edildiğine göre Hazret-i Peygamber günün birinde ashabıyla birlikte oturuyorken onlara sorar:...

İnsanoğlu güvenlik içinde yaşamak ister. Bu çok temel ve zaruri bir ihtiyaçtır....

İlim ve irfan dergisinin 97. sayısı zulüm dosyasıyla çıktı. Dergi bu sayıyla birlikte 9. yılına girdi....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016