Kardeşlerim! Eğer İslam büyüklerinin ve aziz ümmetin değerini öğrenmek için tarihin sayfalarını çevirecek olursak açık bir şekilde şunu görürüz: Efendimiz Muhammed’in (sas) davetinin ortaya çıkışından sonra, ümmetin birliğinin sağlanması, zafere ve başarıya ulaşması, ilerlemesi, asaletin zirve noktalarında onurlu bir hayat sürdürmesi ancak O yüce insan, ilk öğretmen ve seçkin kulun getirdiği ahlaki ilkeleri benimsemesiyle mümkün olmuştur.

Şunu; Allah’a muhtaç bir kul olarak, nefsiyle mücahede eden herkese, özellikle de mutluluk ve faziletlere ulaşmak için tüm vaktini ve ömrünü harcayanlara söylüyorum: Hakiki saadetin zirvesine, fazilet ve başarının en son noktasına ancak, Hazreti Muhammed Efendimizin (sas), hayatıyla bize gösterdiği o mükemmel ahlakı donanmakla ulaşılır. İslam şeriatının bağlayıcılığı altına girip Efendimizin sakındırdığı kötü sıfat ve sapık davranışların her türlüsünden uzak durmakla gerçek mutluluk elde edilebilir. Bunun dışında başka bir yol yoktur.

Güzel ahlakın zirvesi, Hz. Peygamber’dir
Kardeşlerim! Allah (cc) Peygamber Efendimiz’i (sas), bütün âlemlere müjdeleyici ve uyarıcı olarak göndermiş, O’na kendisinden öncekilerin ve sonrakilerin ilmini vermiş, O’nu en yüce ahlakla güzelleştirmiş, en güzel ve en temiz sıfatlarla süslemiş, daha da ötesi şu muazzam iltifatına mazhar olmuştur: “Hiç şüphesiz Sen yüce bir ahlak üzere yaratıldın”(Kalem/4) Bir kul için bundan daha ileri bir övgü ve sena olamaz.

Güzel ahlak, insanın donandığı en yüce şeydir. Bu yüzden Hz. Peygamber bizlere, güzel ahlakta bir ideal ve en güzel örnek olarak gösterilmiştir. Hz. Peygamber’in gönderildiği topluluk, sert bir tabiata ve kötü geleneklere sahipti. Cömertlik ve cesurluk gibi erdemlere sahip olmakla ve onlarla övünmekle birlikte toplum ahlaki açıdan çökmüştü. İşte Peygamber Efendimiz (sas) bu topluma bir güzel ahlak nümunesi olarak gönderildi ve “Ben, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” mübarek sözleriyle de bu noktaya dikkatlerimizi çekti.

...

(Yazının devamı İlim ve İrfan Dergisi Ekim 2012 sayısında...)

Muhterem Müslümanlar; rivayet edildiğine göre Hazret-i Peygamber günün birinde ashabıyla birlikte oturuyorken onlara sorar:...

İnsanoğlu güvenlik içinde yaşamak ister. Bu çok temel ve zaruri bir ihtiyaçtır....

İlim ve irfan dergisinin 97. sayısı zulüm dosyasıyla çıktı. Dergi bu sayıyla birlikte 9. yılına girdi....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016