DÜNYA VE AHİRET SAADETİNİN KAYNAĞI SÜNNETİ SENİYYEDİR

(Bu makale, Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi Hazretlerinin sohbetlerinden derlenmiştir.)

Kuşkusuz yüce Allah’ın insanı Sünnet-i seniyyeyi yaşama ve koruma konusunda başarılı kılması, Hazret-i Peygamberin yaşadığı bir hayat tarzını ona nasip etmesi İlahi nimetlerin en büyüğüdür. Nebevi çizgide yaşamayı prensip edinen kişi dünyada mutlu bir hayat süreceği gibi ahirette de Allah’a yakın olan kullardan olur. Nebevi Sünnet, Hazret-i Peygambere nispet edilen söz, fiil, davranış, tavır ve hareket ile ahlaki ve fiziki özelliklerinin tamamıdır.

Şüphesiz, Allah Resulü, kendisinin yolundan yürüyüp Sünnet-i seniyyeyi takip etmemiz konusunda bizi teşvik etmiş, Sünnet’inden ayrılmamamız konusunda da uyarmıştır.

(Yazının tamamı İlim ve İrfan dergisinin Nisan (2014) sayısında.)

Aziz kardeşlerim, insanların Şeyh Hazretlerinin adabına ilgi göstermesi ve onun dergahına gelerek dinlerini öğrenmeleri...

Müslümanın temel ilkesi şudur: İnsana kalacak olan biriktirdiği değil dağıttığı / infak ve ikram ettiğidir....

İlim ve irfan dergisinin Temmuz sayısı tefekkür dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016