İstikrarlı çizgisiyle kısa zamanda irfan dünyamızın merkez dergilerinden biri haline gelen İlim ve İrfan dergisi Mart sayısında bir diriliş çağrısı olan Kur’an-ı Kerim dosyasıyla okur karşısına çıkıyor.

“İlahi mesaj kime hitap ediyor?” sorusu etrafında Kur’an ve insan buluşmasının önemine işaret eden dergi, her zaman diri her zaman yeni olan Kur’an’ın, anlaşılmasının ve insanlığa ulaştırılmasının önemini vurguluyor.

Başdöndüren değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bu çağda, bütün yıkıcı, yıpratıcı, yok edici süreçlerin başında ve sonunda insanın İlahi hitaptan uzaklaşması, mahrum kalması vardır. İlahi hitap, insanoğluna Adem peygamberden bugüne kadar doğru yolu beyan etmiştir. Kur’an-ı Kerim, insanlığın önüne sapıtanların ve delalete düşenlerin değil hidayete erenlerin dosdoğru yolunu koymuştur. Bu çağrı, zamanla ve mekanla sınır değildir. Kulağı, kalbi, ruhu İlahi hitaba açık ve mazhar olan her insan bu İlahi çağrıyla hidayete erecek, doğru yolu bulacaktır.

Hayat rehberimiz olan Kur’an-ı Kerim’i anlamanın en önemli yolu şüphesiz onu uygulamak ve yaşamaktır. Bir mü’min hassasiyetiyle Kur’an-ı Kerim dosyasını sayfalarına taşıyan İlim ve İrfan okuruna bu İlahi hitaba gönül verelim, vurgusunu taşıyor.

İlim ve İrfan’da Kur’an-ı Kerim dosyası kapsamında dört önemli yazı Kur’an-ı Kerim üzerine okura yeni bir bakış ve rehberlik sunuyor. Prof. Dr. Ali Akpınar, Prof. Dr. Süleyman Derin, Doç. Dr. Erdoğan Baş ve Yrd. Doç. Dr. Fatih Çolak dosyada imzası bulunan yazarlar.

Fitneler karşısında yürekten bir dua

Derginin orta sayfalarında her ay düzenli olarak sohbetleri yer alan muhterem Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi Hazretleri, İslam ümmeti fitneler içinde savruluşlar yaşadığımız şu günlerde hepimiz için tarihi bir ikaz yapıyor, fitnelere düşmeyelim, onlar karşısında kenetlenip birleşelim, diyor. İslam dünyasının büyük acılardan, büyük imtihanlardan geçtiği şu zor zamanlarda dualarımızı, gözyaşlarımızı, kalplerimizi, ellerimizi, dillerimizi ve hallerimizi bir ve beraber edemezsek bu fitneler hepimizi yakar, hepimizi yok eder. “Bazı mü’min kardeşlerimiz birtakım aldatıcı ve kirli açıklamalara kanabilir. Dine ve dünyaya zararlı olduğu, ümmetin birlik ve beraberliğini bozduğu, musibet ve felaketlere sebebiyet verdiği, toplumu perişan eden fitnelerin kaynağı olduğu ve güven bunalımını doğurduğu kesin olduğu halde süslü ve parlak gösterilen bazı düşüncelere kapılabilirler.” ikazında bulunan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi, onları ikaz edip uyarmanın temel vazfielerimizden biri olduğunu vurguluyor. Şeyh Haznevi Hazretleri sohbetinin sonunda, ümmet olarak amin dediğimiz o müstesna ve mübarek dua için gökyüzüne ellerini açıyor: “Yüce Allah’a yalvarıyoruz ki, fazl ve keremiyle hepimizi Hazret-i Peygamberin ahlakıyla ahlaklandırsın. Ümmetin birlik ve beraberliğini sağlasın, bütün sıkıntı ve problemlerini gidersin.

Bu ülkeyi ve diğer İslam ülkelerini güven, emniyet, hayır, bolluk, refah ve bereket diyarı kılsın. Bu ülkenin yöneticilerini doğru istikamette muvaffak etsin. Adımlarını güçlü kılsın. Ümmetin, milletin ve dinin yardımında onları muzaffer etsin. İslam ülkelerinin yöneticilerinin birlik ve beraberliğini, ülkenin ve halkın yararına olan hususlarda gerçekleştirsin. Hedef ve sözlerini Hak’ta bir araya getirsin. Taşıdıkları emanet ve sorumluluğun mahiyetini onlara kavratsın. Onları adalet ve barış vesilesi kılsın. Böylece halklarıyla birlikte onları sahil-i selamete çıkarsın. Allah onlara hayırlı fırsatlar nasip etsin, hayır yapma duygusunu onlarda geliştirsin. Kötü fırsatları önlerine sermesin ve onları kötülüğe yönlendirmesin. Allah bütün Müslümanları en güzel şekilde dinlerine çevirsin, hepimize güzel akıbetler nasip etsin.”

İlahi mesajın muhatabıyız

“Dinin Temel Kaynağı: Kur’an-ı Kerim” başlıklı yazıda Prof. Dr. Ali Akpınar, “Hayat düsturumu Kur’an, dünya hayatında bizi huzur ve mutluluk içerisinde yaşatıp ahiret saadeti kazandıracak hikmet ve hükümlerle doludur. Onun için dinin asli-temel kaynağı, Kur’an-ı Kerim’dir.” diyor.

Prof. Dr. Süleyman Derin imzasını taşıyan, “Kur’an’ı Hakkıyla Anlamak için Kalbin Temiz Olması Lazım” başlıklı yazısında çok yeni ve çok farklı bir noktadan meseleyi ele alıyor. Tasavvuf ve Kur’an merkezli yazı, büyük sufilerin, işari tefsir olarak da adlandırılan eserlerini dikkatlere sunuyor. Bunun yanında tasavvuf büyüklerinin Kur’an’ı nasıl anladıklarını, nasıl tefsir ettiklerini örnekler üzerinden ele almayı da ihmal etmiyor.

Dosyanın bir diğer yazarı Doç. Dr. Erdoğan Baş, İlahi mesaj kime hitap ediyor, sorusuna cevap arıyor ve, “Kur’an-ı Kerim’e tutunmak ve sarılmak demek, rahmete tutunmak ve sarılmak demektir. Ona tutunmamak ve ondan uzak durmak ise rahmetten uzaklaşmak anlamına gelmektedir.” diyor.

Kurra Hafız Fatih Çolak ise, “Kur’an-ı Kerim Mu/hafızı Olmak” başlık yazısında, Kur’an’ı ezberlemenin bütün inceliklerini gözler önüne seriyor. Çolak, hafızlık müessesinin taşıdığı değer ve anlamın bugün de aynen geçerli olduğuna vurgu yapıyor.

Önemli isimler ve yazıları

Derginin Mart sayısında yine bir birinden önemli yazılar karşılıyor okuru. Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Tasavvuf günümüz insanına ne söyler merkezli yazısında tasavvufun çağlar boyu taşıdığı ve koruduğu berrak gönül âlemine bugünün insanın herkesten daha fazla ihtiyacı olduğunu vurguluyor. Ömer Döngeloğlu, hayatını İslam’a adayan güzide bir nesli, sahabe efendilerimizi konuk ediyor yazısına. Saadettin Acar imzasını taşıyan “Bir Büyük İmam: Ebu Hanife” başlıklı yazı, Ehl-i Sünnet’in kurucusu İmam-ı Azam Hazretlerini tanıtıyor. İsmail Acarkan, Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Gökçe, Said Yavuz ve Kemal Özer bu sayının diğer kıymetli yazarları.

Dergide usta çizer Hasan Aycın, Nakşibendi yolunun on bir kutsal kelimesinden Halvet-der Encümen kavramını çizgisiyle anlatıyor.

Ailelere ve çocuklara yönelik çok değerli yazı ve çizgilerin yer aldığı Ailemiz eki, yine dergiyle birlikte hediye ediliyor.

Yüce Allah, -taat ve ibadet etmek suretiyle imar etsin diye- insanoğlunu yeryüzüne halife kılmıştır....

Eylül 2012 tarihinde yayın hayatına başlayan dergimiz İlim ve İrfan’ın yüzüncü sayısıyla...

İlim ve İrfan dergisinin 100. sayısı özel sayı olarak tasavvuf dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016