(Bu makale, Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi Hazretlerinin sohbetlerinden derlenmiştir.)

Nakşibendi tarikatının Haznevi kolunun adabını bid’at ve yanlışlıklardan ve şeriata aykırı hususlardan koruyup muhafaza ettiği için Allah Tealaya hamd ve şükrediyorum. Yine, âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun ki, Mevlana Halid’in (ks) bir kolu olan Nakşibendiye-Hazneviye ekolü sağlam kalmıştır. Mevlana Halid (ks) Şam’da defnedilmiştir; mezarı meşhurdur ve ziyaret edilmektedir. Mevlana Halid’in (ks) pek çok halifesi vardı, hepsi de yaşadıkları sürece Hak yoldan ayrılmamışlardı. Ancak üzülerek belirtelim ki, günümüzde pek çok bid’at ve yanlışlıklar ve şeriata aykırı durumlar ortaya çıkmıştır.

Merhum babam Şeyh Hazretlerinden şunu duydum: Mevlana Halid (ks), halifesi Şeyh Taha Hakkari (ks), gavs lakabıyla meşhur Seyyid Sıbgatullah Arvasi (ks), Şeyh Abdurrahman Taği (ks), Şeyh Fethullah (ks) ve Şeyh Hazret Muhammed Diyaeddin (ks) vasıtasıyla Şeyh Ahmed Haznevi (ks) ve değerli evlatlarına ulaşan ve günümüze kadar devam eden bu ekolün korunması ve sağlam kalması, yüce Allah’ın Şeyh Ahmed Haznevi’ye (ks) en büyük ikramı ve lütfudur, bunun için de Allah’a sonsuz hamd ve senalar olsun.

(Yazının tamamı İlim ve İrfan dergisi Ocak sayısında.)

Aziz kardeşlerim, Ben -acizane- babam Şeyh Hazretlerinden şunları duydum; buyurdu ki:...

Günümüzde Müslümanların en büyük sorunu “nasıl”a, Batının (coğrafi bir tanımlama olan ve yer ifade eden...

İlim ve İrfan dergisinin Ocak sayısı Hazret-i İnsan dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016