SALİH KADRİ OĞUL | Mart | 2015 | AYIN KONUSU | Okunma: 2400
ŞEYH AHMED HAZNEVİ’DEN GÜNÜMÜZE HAZNEVİ YOLU

Nakşibendiliğin Halidilik ekolüne bağlı Haznevilik, Şah-ı Hazne lakabıyla bilinen Şeyh Ahmed Haznevi tarafından 1930’larda Suriye’nin Haseki ili, Kamışlı ilçesi, Hazne köyünde açtığı ilk Haznevi medrese ve tekkesiyle kurulmuştur. Şeyh Ahmed, Arapça grameri ve medreselerde okutulan zahiri ilimleri bitirdikten sonra fahri imamlığa başlar ve evlenir. Ancak ulaştığı durak kendisini tatmin etmez ve tasavvufi yolculuğa girer. Hizan’a ve oradan da Nurşin’e geçerek zamanın velilerinin sohbetlerine katılır. Uzun ve çileli bir seyr-ü sülûktan sonra Nurşin’de, Hazret lakabıyla bilinen Şeyh Muhammed Diyaüddin’den tasavvufi icazet ve halifelik alarak Hazne’ye döner. Şeyh Hazret, aynı zamanda Bediüzzaman Said Nursi’nin de hocası olup Tarihçe-i Hayat isimli eserlerde onu ve onun mürşidi olan Abdurrahman Tahi Hazretlerini kendisinin üstadları olarak belirtmiştir. Hatta aynı eserinde yeryüzünde melek misali insanları görmek isteyenlerin Nurşin’e Şeyh Muhammed Diyaüddin’in dergahına gitmelerini ve onun müridleri ile tanışmalarını salık vermiştir.

İlk günkü gibi
1950’den vefat edene kadar Hazne ve buraya yakın olan Tel-Maruf köylerinde medrese tahsili merkezde olmak üzere ilim talebesi ve mürit yetiştiren Şah-ı Hazne, daha sonra Haznevilik kolu olarak anılacak olan Nakşibendi-Haznevi tarikatının temellerini o kadar sağlam atmıştır ki günümüz de Şeyh Muhammed Muta’ tarafından yürütülen tarikat faaliyetleri, ilk günkü gibi saflığını ve sadeliğini koruyarak devam etmektedir. Bilindiği gibi Hazneviliği, sırasıyla, Şeyh Muhammed Masum Sani (1911-1958), Şeyh Alaaddin Haznevi (1919-1969), Şeyh İzzeddin Haznevi (1925-1992), Şeyh Muhammed Haznevi (1949-2005)devam ettirmişlerdir. Bugün de Şeyh Muhammed Muta’Haznevi söz konusu tarikatın mürşididir.

Şeyh Ahmed Haznevi ile başlayan Haznevi mürşidler sırasıyla Suriye’nin Haseki iline bağlı Hazne, Tel-Maruf ve Tel-İrfan beldelerinde irşad ve tedrisat vazifesini yapmışlardır. 2005 yılına kadar Tel-Maruf’ta tasavvufi hizmet devam etmiştir. Şeyh Muhammed Haznevi’nin vefatının ardından haset kaynaklı bazı ailevi problemler ortaya çıkmıştır. Haznevi tarikatının yeni mürşidi Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi, fitnenin önüne geçmek adına çok büyük, zor ve bedel gerektirecek bir karar alarak Tel-Maruf’tan ayrılmış ve Haseki iline yaklaşık 25 km. uzaklıkta bulunan Tel-İrfan’a yerleşmiştir. Hazne ve Tel-Maruf’ta olduğu gibi burada da Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi tarafından, medrese, cami ve tekke inşa edilmiştir. Ve o günden itibaren Haznevi tarikatının merkezi Tel-İrfan olmuştur.

(Yazının tamamı İlim ve İrfan dergisi Mart (2015) sayısında.)

Ben fakir bir kul olarak, Şeyh Hazretlerinin adap ve ilkelerine...

Önce şu temel ilkeyi koyalım: Allah Teala niyetlere bakar ama insanlara da eylemlerimiz dokunur....

İlim ve İrfan dergisinin Temmuz, 2020 sayısı (sayı: 95) "Kalbin ameli olarak niyet" dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016