PROF. DR. SÜLEYMAN ULUDAĞ | Şubat | 2015 | AYIN KONUSU | Okunma: 1250
“And olsun ki, sizi biraz korku ve açlık; mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azaltma ile imtihan ederiz. Ya Muhammed, sabredenlere müjde ver!” (Bakara, 155)

Bütün dinlerde, özellikle İlahi ve semavi dinlerde ağız, boğaz ve mide önemlidir. Ağızdan çıkan ses ve sözler kadar ağza giren ve mideye inen gıdalar da mühimdir. Onun için de, ağızdan çıkana da ağza girene de dikkat etmek gerekir. Sözlerin en güzeli kelime-i tevhid ağızdan çıkar ama sözlerin en çirkini küfür ve inkar da oradan çıkar. Aynı şekilde helal lokma da haram lokma da ağza girer, mideye iner, kana karışır, vücuttaki bütün hücrelere yayılır. Helal lokma rahmetin kaynağı olurken haram lokma azabın tohumu olur; bedenin, organların, kalbin ve huyun oluşumunda tesir eder.

Bundan dolayı İslam’da mü’minlerin yeme ve içmeleriyle ilgili hükümler yer alır. Kur’an’dan başka en güvenilir hadis kitaplarında, Kitabü’l-Et’ime ve’l-Eşribe başlığı altında söz konusu hükümler açıklanır.

Yenmesi ve içilmesi helal, mübah ve müstehab olan gıda maddeleri bulunduğu gibi haram ve mekruh olanlar da vardır. Allah Resulü’nün yedikleri ve içtikleri şeyleri tercih güzel bir şeydir; özellikle yeme ve içmenin miktarı ve keyfiyeti hususunda mü’minlerin Allah Resulü’nü, O’nun (sas) bu konudaki tavsiye ve uyarılarını dikkate almaları iki cihan saadeti bakımından önemlidir. Mü’minin maddeten ve manen, bedenen ve ruhen sağlıklı olmasında bu husus oldukça etkilidir. Bu tavsiye ve uyarılara uymak Hak Tealanın rızasını ve yakınlığını kazanmaya vesile olur. Kur’an-ı Kerim’de, “Yeryüzündeki her şeyi sizin için yaratan O’dur.” (Bakara, 29) “Ey iman edenler, sizin için yarattığımız helal ve hoş şeyleri yiyiniz.” (Bakara, 60, 168, 172; Maide, 88) “De ki, Allah’ın kulları için yarattığı nefis rızıkları kim haram kılabilir?” (Araf, 32) “Yiyiniz, içiniz ama israf etmeyiniz, hiç şüpheniz olmasın ki Allah israf edenleri sevmez.” (Araf, 31) buyurulmuştur.

Haram yiyecekler ve içecekler iki türlüdür. Özü itibariyle (li-aynihi) haram olanlar: Domuz eti ve şarap gibi. Esas itibariyle haram olmadığı halde arızi bir sebeple haram olanlar: Başkasının mülkü olan bir gıdayı veya içilen şeyi onun izni ve rızası olmadan tüketmek gibi.

Dindar mü’minler kesin bir zaruret olmadıkça bu nevi haramlardan hatta haramlığı şüpheli olan şeylerden titizlikle kaçınırlar. Onların üzerinde durdukları husus helal malların ve gıda maddelerinin tüketim miktarı ve şeklidir. Hak Teala, “Yiyiniz, içiniz ama israfa kaçmayınız.” mealindeki ayetle el emeği, alın teri, helal gıda maddelerinin de israf etmeden, hesaplı ve idareli bir şekilde tüketilmesini istemektedir.

(Yazının tamamı İlim ve İrfan dergisi Şubat (2015) sayısında.)

Ben fakir bir kul olarak, Şeyh Hazretlerinin adap ve ilkelerine...

Önce şu temel ilkeyi koyalım: Allah Teala niyetlere bakar ama insanlara da eylemlerimiz dokunur....

İlim ve İrfan dergisinin Temmuz, 2020 sayısı (sayı: 95) "Kalbin ameli olarak niyet" dosyasıyla çıktı....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016