AHMET EDİP BAŞARAN | Şubat | 2020 | KÖŞELER
İsimler, kendilerine izafe edilen anlamlarıyla birlikte yaşar. Anlam, varlığın ve oluşun temel bir cüzünü teşkil eder. Anlamı olmayan hiçbir şey yoktur yeryüzünde. Çünkü Allah’ın sözlü ayetleri olarak tesmiye edilen kainat başlı başına bir anlamdır. Küçük âlem denilen insanın bizatihi kendisi başlı başına bir anlamdır. İnsanın yeryüzündeki uyanışı da öncelikle bu anlama doğmasıyla gerçekleşir. Anlama doğan insan, kulluk bilincinin ve acziyetinin daha bir şuuruna erer. Bu şuur, insanda idrak hissini besleyen en temel kaynaklardan birisidir. İdrak bir ırmak gibidir. Kalp ise bir deniz. İdrak, dünyevi meşgalelerle köreldikçe, paslandıkça o ırmak kurumaya yüz tutar. İdrak kuruyunca, kalp de manevi bir kuruyuşa, çoraklaşmaya maruz kalır. Kalbin ölümü, insan için anlamın da ölümü demektir. Anlamı kaybeden insan, önce kendini sonra Yaratıcı’yı kaybeder.
İdrak nedir? İnsan aklının duaya, kıyam ve secdeye durmuş halidir idrak. Bir anlayış ve kavrayış cehdidir. Bir keşif sürecidir. Bu keşfin en can alıcı merhalesi ise insanın sadece acziyetini idrak etmesi değil idrakin de acziyetini idrak etmesidir. Hazret-i Ebubekir’e nispet edilen söz bu idrakin acziyetini harikulade bir incelikle şerh eder: “İdrakin aczini idrak, en büyük idraktir.” Bu kavrayış ve anlayış derinliği, insan için öncelikle bir pusula hükmündedir. Öyle ya, insan ne doğumuna ne de ölümüne kendisi karar verebilir. Her şey, İlahi takdirin kural ve kaideleri içinde gerçekleşir. İnsan bu kural ve kaidelere ne bir ekleme ne de onlardan bir çıkarma yapabilir. Çünkü insan fani bir varlıktır ve mezar taşlarındaki Hüve’l Baki ifadesi bu hakikatin yalın ve veciz bir şerhidir.

(Yazının tamamı derginin Şubat, 2020 sayısında.)

Muhterem Müslümanlar; rivayet edildiğine göre Hazret-i Peygamber günün birinde ashabıyla birlikte oturuyorken onlara sorar:...

İnsanoğlu güvenlik içinde yaşamak ister. Bu çok temel ve zaruri bir ihtiyaçtır....

İlim ve irfan dergisinin 97. sayısı zulüm dosyasıyla çıktı. Dergi bu sayıyla birlikte 9. yılına girdi....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016