İlim ve İrfan | Eylül | 2019 | DİĞER YAZILAR
Tohumdan Tohuma Vuslat
Doç. Dr. Ahmet Albayrak

Tohum. Vuslatın hem başı, hem de sonu. Evet, hayat tohumla başlar, tohumla devam eder, tohum bırakıp yeni bir safhaya geçer.Tohumla meydana gelen yaratılış, kesretle pek çok dalları olan bir ağaca dönüşür. Tohum, Allah’ın nurudur; Hazret-i Peygamber bu nurdan yaratılmıştır. Yaratılış ağacının -şeceretü’l-kevn- en asli varlığıdır Hazret-i Peygamber. Gördüğümüz bir tohum özellikleri itibariyle her ne ise hiçbir farklılaşma olmadan yine aynı tohuma dönmez mi? Bu durumda vuslat var mıdır, diye de sorabiliriz. Yani vuslat, bir noktaya ulaşmak mıdır veya başlangıç noktasına dönmek midir? Yoksa vuslat kendi tohumundan aynı özellikleri barındıran bir aynayı inşa etmek midir?

Selçuklu Ülkesinin Mürşidi: Sadreddin Konevi (ks)
Sami Bayrakçı

On üçüncü yüzyıl, İslam kültür, medeniyet ve ilim tarihinin dönüm noktalarından, önemli ilim, fikir önderlerinin yetiştiği bir çağa tekabül eder. Siyasi ve içtimai hayattaki pek çok soruna rağmen bu yüzyıl ilim ve fikir dünyası için mümbit bir asırdır. Söz konusu yüzyıl, Anadolu’da tasavvufun kökleştiği, altın çağının yaşandığı da bir dönemdir. Bu yüzyılın; alim, hakim ve sufi şahsiyetlere ev sahipliği yapan önemli ilim ve fikir havzalarından biri, Anadolu Selçuklularına başkentlik yapan Konya’dır.
Bu çağa damgasını vuran isimlerin başında Muhyiddin bin Arabi, Mevlana Celaleddin Rumi, Sadreddin Konevi Hazretleri gibi isimler gelir. Bu üç ismi birleştiren mekan ise yukarıda zikredildiği üzere ilim, fikir, düşünce ve tasavvuf dünyamızın merkezi noktalarından olan Konya’dır.

Riyadan Nasıl Korunabiliriz?
Dr. Kübra Zümrüt Orhan

Riya, amelin halis niyetle sırf Allah rızası için değil de başka gayelerle yapılmasını ifade eden bir kavramdır. İslam dininde ameller niyetlere göre değerlendirilir ve kişi hangi ameli ne niyetle yapmışsa karşılığında onu görür. Dolayısıyla Allah’ın rızası gözetilmeden yapılan hiçbir iş kişinin ahireti için fayda sağlamaz. Bir başka ifadeyle riya, o amelden elde edilmesi umulan kazancı sıfırlar, yok eder. O halde amellerin kişiye fayda sağlaması riyadan uzak oluşuna bağlıdır. Peki amellerimizi riyadan nasıl uzak tutabiliriz? Tasavvufi eserlerde bu konu üzerinde durulmuş ve riyadan kurtuluş yolları anlatılmıştır. Özellikle Haris el-Muhasibi’nin er-Riaye’si ve İmam Gazzali’nin İhya’sı bu meselenin ayrıntılı olarak ele alındığı temel kaynaklardır.

Bir İman ve Ahlak Beyannamesi: Makalat
Ahmet Edip Başaran

Anadolu’nun manevi fethinde Horasan erenlerinin katkısı çok büyüktür. Bir iman sancağının neferleri olarak bu toprakların dört bir yanına yayılan gönül erleri inancın, kardeşliğin ve dostluğun en güzide kumaşlarını dokudular. Toprakta bırakılan ayak izleri silinir belki ama gönüllerde bırakılan izler silinmez. Bu toprakları bize vatan kılan ruhta işte bu gönüldeki izler saklıdır. Hiç şüphesiz yeryüzünün en büyük fethi kalplerin fethidir. Bu kadim hakikatin izinde yürüyen bir gönül ayaklanmasının öncüleriydi Horasan erenleri. Bir köyün girişinde, bir şehrin kuytusunda, bir ağacın altında, bir ırmağın kenarında sırlandıkları mezarları, bu memleketin manevi tapu sicil kayıtları gibidir.

GDO Tabiatta Zaten Var mıydı?
Kemal Özer

Hangi itirazı yaparsanız yapın şeytan yeni bir yalanla çıkar karşınıza. Bunun en müşahhas örneği, Resulullah’ın emriyle hurmaları bekleyen Ebu Hureyre’ye şeytanın üç kez farklı yalanla gelmesidir.
Ne zaman kapitalizm ve emperyalizmin savaşına karşılık verseniz şeytanın iki ayaklı versiyonu olarak o da yeni bir yalan üretir. 1915’te bir avuç dindar Yahudi’ye mal satabilmek için kaşer (koşher) sertifikasını icat eden bir market zinciri, 1960’lara doğru ABD’de Müslümanların da görünür olması üzerine bu kez de helal sertifikasıyla çıkacaktır piyasaya.

(Yazıların tamamı 85. sayıda)
Gülbahçe eki de dolu dolu.

Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun....

Bundan tam yedi yıl önce yine bir Eylül ayında yayın hayatına başlayan İlim ve İrfan Dergisi,...

Eylül, 2012’de yayın hayatına başlayan İlim ve İrfan dergisi 8. yılına girdi....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016