(Bu makale, Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi Hazretlerinin sohbetlerinden derlenmiştir.)

Her yıl 12 Rebiü’l-Evvel’de (Miladi 20 Nisan’da) varlığa mübarek bir münasebet, değerli bir hatıra zuhur ediyor ve bu kalplerdeki inancımızı yeniliyor, ruhlarımıza safasını yeniden döndürüyor. Doğudan batıya, kuzeyden güneye tüm İslam âlemi en faziletli yaratılmış, en değerli insan ve bütün insanlığın bildiği en büyük resulün dünyaya gelişini kutluyor.

Kalemler ne yazarsa yazsın O’nun (sas) gerçek vasfını anlatamaz. Efendimiz Hazret-i Muhammed’in (sas) şanının ve değerinin yüceliğini, makamını ve kadrinin hakikatini sadece yüce Yaradan bilir. O’nun (sas) vasfı Allah’ın kelamında zikredilmiş ve kıyamete kadar okunacak olan Kur’an’da belirtilmiştir. Allah Teala şöyle buyurur: “Hiç şüphesiz sen büyük bir ahlâk üzerindesin.” (Kalem, 4) Başka bir ayette de şöyle buyuruyor: "O, nefsinin arzusundan konuşmuyor! O’nun söyledikleri, bildirilen vahiyden başka bir şey değildir.” (Necm, 3-4) Bundan daha büyük vasıf var mıdır ey insanlar? Hatta Allah (cc), habibinin ismini sözde ve inançta İslam’a giriş anahtarı olan kelime-i şehadette kendi adıyla birlikte zikretmiştir. “Şehadet ederim ki Allah’tan başka İlah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah’ın resulüdür” diyoruz.

Şehadet kelimesinde Allah’ın ismiyle birlikte Efendimiz Muhammed’in (sas) ismini zikretmeyen İslam’a girmiş olmaz. Aynı şekilde namazda da Efendimizin ismi Allah Tealanın ismiyle birlikte zikredilir. Teşehhüdde, tahiyatta Allah’ın ismiyle birlikte Efendimizin ismini zikretmeyenin namazı kabul edilmez. Bundan daha büyük yüceltme ve daha büyük bir makam var mıdır?

(Yazının tamamı İlim ve İrfan Dergisi Nisan 2013 sayısında.)

Milli ve dini hatıralarını her yıl canlandırmak, bütün haşmet ve ciddiyetleriyle kutlamak;...

Bakmakla yetinmek, yüzeyde, çeru çöpte kalmaktır....

İlim ve İrfan dergisinin Kasım sayısı çıktı. ...

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016