PROF. DR. SELAHATTİN YILDIRIM | Nisan | 2019 | KÖŞELER
Sözlükte; doğruluk anlamına gelen istikamet, hakikat ehlince itikatta ve amelde yani yemede ve içmede, oturmada ve kalkmada hasılı bütün söz ve davranışlarda ifrat ve tefritten sakınıp nebilerin, sıddıkların, şehitlerin ve salih kimselerin yolunda yürümeye itina göstermek şeklinde tarif edilmiştir.
Kur’an’da dokuz ayette istikamet mastarından türeyen fiil geçmektedir. Bunun dışında yirmi iki yerde sırat, iki yerde kıstas, bir yerde hüda, bir yerde de tarik kelimeleriyle olmak üzere yirmi altı yerde aynı kökten türeyen müstakim kelimesi kullanılmıştır. Dolayısıyla kelimenin Kur’an’daki kullanımı hem türeme hem de yaygınlık açısından oldukça güçlüdür.
Sahabe efendilerimiz ve onlardan sonra gelen İslam büyükleri istikamet kavramını farklı bakış açılarıyla ele alıp yorumlamışlardır. Hazret-i Ebubekir istikameti, “Tevhid üzere yaşayıp, şirke düşmemek.” şeklinde tarif ederken; Hazret-i Ömer, “Emirler ve yasaklar karşısında dosdoğru olup tilkinin yalpalaması gibi yalpalamamaktır.” şeklinde tarif etmiştir.
İstikameti, emredilenleri yapmada nicelikten ziyade niteliğe önem vermek, nehy edilenleri ise bütünüyle terk etmek olarak tarif edenler olmuşsa da (Münavi, Feyzü’l-Kadir, 523, no: 6143) şirkten uzak durup tevhidi korumak ve ifrat ve tefritten uzak İslami bir hayatı tercih etme boyutuyla ele almak daha bir önem arz etmektedir.
Selef-i salihinden biri şöyle demiştir: “Allah’ın emrettiği her şeyde, şeytanın insanı yönlendirmesi vardır. Bu yönlendirme ya ifrata ya da tefrite doğru olur. Şeytan artık insanın hangisinde başarılı olduğuna aldırış etmez.” (İbn Kayyım el-Cevziyye, Medaricü’s-Salikin, II, 115)
İki aşırı uç olan ifrat ve tefrit, mü’mini Allah’ın emrini yerine getirme konusunda sünnetten koparıp bidate sürükler. Bu da amellerin heba olmasına yol açtığı gibi ahirette de kınanmaya ve azaba sebep olur.

(Yazının tamamı derginin 80. sayısında.)

Allah’ın selamı rahmeti ve bereketi üzerinize olsun....

Bundan tam yedi yıl önce yine bir Eylül ayında yayın hayatına başlayan İlim ve İrfan Dergisi,...

Eylül, 2012’de yayın hayatına başlayan İlim ve İrfan dergisi 8. yılına girdi....

İRFAN BASIM YAYIN DAĞITIM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zeyrek Mahallesi Ömer Efendi Sokak No: 17/A | Fatih / İstanbul | Telefaks: 0(212) 694 98 98
Copyright © 2012-2016